මකර ලග්නය

මකර ලග්නයෙන් උපන් ඔබගේ ලග්නාධිපති ශනි 12 වැන්නේ ද රවි ග්‍රහයා 02 වැන්නේ ද, ගෝචර වෙමින් මේ මස මකර ලග්න හිමියන්ට එතරම් සුභම නැත. බොහෝ පාඩු සිදු වෙයි. අධික වියදම් වන කාලයකි. නීති ප්‍රශ්න හෝ අසාධාරණයට එරෙහිව කටයුතු කිරීමට පියවර ගැනීමට සිදුවේ. රෝගී තත්ත්වයනට මුහුන දීමට සිදුවේ. රෝහල්ගතවීමද සිදුවීමට පුළුවන. අධ්‍යාපන කටයුතු වලදී යම් යම් ගැටලු ඇතිවීමට පුළුවන. කටයුතු බහුල වෙයි. ස්නායු, හෘද රෝග තත්ත්ව වලින් පෙළෙන්නේ නම් වෛද්‍ය උපදෙස් ලබාගන්න.