මිථුන ලග්නය

මිථුන ලග්නයෙන් උපන් ඔබගේ ලග්නාධිපති බුධ ග්‍රහයාත් රවි ග්‍රහයාත් 09 වැන්නේ හැසිරෙමින් මේ මස ඔබට යහපත් කාලයක් උදාකරයි. බොහෝ දුරදිග බලා තීරණ ගනී. වැඩකටයුතු ද දියත් කරයි. අන්‍යයන් වෙනුවෙන් කාලයත් ධනයත් කැප කරයි. ඔවුන්ගේ වගකීම් ඔබගේ වගකීම් ලෙසින් ඉටුකරයි. ගන්නා තීරණ පරාර්ථකාමී වේ. සාර්ථකත්වයට පත් කරයි. ජයග්‍රහණ ලබයි. අනාගත සැලසුම් ක්‍රියාවට නංවයි. කන නාසය, උගුර ආශ්‍රිත රෝග පීඩා ඇතිකිරීමට පුළුවන ප්‍රවේසම් වන්න.