කැඩුම් බිඳුම් වෙදකමට මහඟු ඔසුවකි බෝමී හෙවත් සෙවල බෝමී

කුකුරුවිතේ යන වංශ නාමයෙන් හඳුන්වනු ලබන බෝමී පිළිබඳව පැරණි සංස්කෘතික වෛද්‍ය ග්‍රන්ථවල සඳහන් නොවීමෙන් පුරාණ භාරතීය ලේඛකයන්ට මේ පිළිබඳව අවබෝධයක් නොතිබූ බව අනුමාන කළ හැකිය. එයට හේතුව මෙය සංහිතා යුගයට පසුව අරාබි වෛද්‍යවරුන්ගේ මාර්ගයෙන් භාරතයට ආනයනය කර ඇති පැළෑටියක් බවත්, එහෙයින් පශ්චාත්කාලීන භාරතීය වෛද්‍යවරුන් මේ පිළිබඳව දැන ඇත්තේය.

ඔවුන් විචාරකයන් මේදාසක නමින් හඳුන්වා ඇති මෙයට වෙනත් භාෂාවන්ගෙන් “මේදාලක්රි”, “ගහබීජා” යන නම්වලින් හඳුන්වා ඇත. නමුත් සංස්කෘතික වෛද්‍ය ග්‍රන්ථයක ආභාෂය නොලබා නියම දේශීය ස්වරූපය අනුව ඇති මෙය බෝමී නමින් හඳුන්වා ඇත.
අතීතයේ සිට දේශීය වෛද්‍යවරුන් විසින් සමහර අසනීප සඳහා භාවිතා කර ඇති අතර ඒ බව දේශීය වෛද්‍ය ග්‍රන්ථවල දැක්වේ. එහි ගුණ පිළිබඳ ප්‍රත්‍යක්‍ෂ ගුණයක විශද අවබෝධයක් ලබා තිබුණ නිසාම “බෝමී” යන අර්ථවත් නම යොදා ඇති බව සිතිය හැක. සෙවල බෝමී නමින් ගම්බද ව්‍යවහාර වන මෙහි පොතු කහ පාටින් යුක්තය. මේ බෝමී ගස උසට වැවේ. එහි පත්‍ර අඟල් 3-10 ක් පමණ දිගය. මැද ශිරා 10-12 ක් පමණ ඇත. කිරිල්ල ගෙඩි පමණ මහතින් යුත් මේ ගෙඩි පොකුරක 5-6 ක් පමණ ඇත. මෙහි පොත්ත අලු පාටය. පොත්ත ඉවත් කළ විට සුදු පාටය. බෙලසුල ගතියක් ඇත. පොතු ගසා ඉවත් කළ විගස සමේ ගෑමෙන් ඇලී සිටී, මල් කුඩාය. එක පොකුරක හැදේ. සෙවල බෝමී නමින් හඳුන්වන මෙම ඖෂධය අපේ රටේ කැඩුම් බිඳුම් චිකිත්සාව කරන වෛද්‍යවරුන් ශරීරයේ ඇට කැබලි බිඳුනම ඒවා ශක්තිමත් කරගැනීමට සහ ඇටවල සම්බන්ධතාවය ඇතිකර ගැනීමට ප්‍රයෝජනයට ගනී. දේශීය කැඩුම් බිඳුම් වෙදකමට ගන්නා මෙම ඖෂධය ආයුර්වේද කැඩුම් බිඳුම් චිකිත්සාවට ගන්නා ඖෂධයකි.

සෝමපාල කොළඹගේ,
ආයුර්වේද වෛද්‍ය ගම්පහ බෙහෙත් ශාලාව, පහල බෝමිරිය. 0112537098