කවි රසයෙන් ඔප් නැංවුණු අපේ හෙළ වෙදකම

හෙළ වෙදකම පෝෂණය කළේ අපේ දේශීය පාරම්පාරික වෛද්‍යවරයායි. පාරම්පරාගත වෛද්‍යවරයාට එදා ගමින් ලැබුණේ රජෙකුට වන් සැලකිළිය. පාරම්පරික වෛද්‍යවරයා සමඟ කවි වට්ටෝරු ද අද අප අතරත් වියැකී යනු දැකීම. කනගාටුවට කාරුණකි. මෙම ලිපි පෙළින් බලාපොරොත්තු වන්නේ වියැකී ගිය අපේ දේශීය වට්ටෝරු නැවතත් ඔබ මතකයට ගෙන එමින් අපේ දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රමය සුරක්ෂිත කිරීම බව කිව යුතුය.


සිංහල කවිය උපයෝගී කර ගනිමින් එදා අපේ පාරම්පාරික වෛද්‍යවරයා පරපුරෙන් පරපුරට දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රමය ගෙන ආ අයුරු කොතරම් සුන්දර ද එයින් ජාතියේ සුවසෙතට දක්වන දායකත්වය කොතරම් වටිනාව ද අද බහුලව දැකිය හැකි අධිරක්ත පීඩනයට කවියෙන් ලියවුණු ප්‍රත්‍යක්ෂ කෂායකි ඉදිබොඩ කෂාය.

දසමූල හාතවාරිය බේත් එඬරු එරමුසු                             ගන්නේ
ත්‍රිපළුත් ලශුනද රසකිඳ සහ ඉරිවේරිය සමකර                 ගන්නේ
චාපය වැඩි නම් සවිඳ ලුණුත් සහ අඩු වී නම් මී පැණි       ගන්නේ
තිරසර බේතකි රක්ත චාපයට පැවසූ ඉසිවර පෙර           උන්නේ

මෙම කෂායෙහි විශේෂත්වය නම් අධි රක්ත පීඩනයට අවරක්ත පීඩනයට ද මෙය යෙදිය හැකි වීමයි.
දසමූළ – හාතවාරිය, ඉදිබොඩ, එඬරු මුල්, එරමුසු   – ත්‍රිඵල් – රසකිඳ, ඉරිවේරිය යන මෙම ක්ෂාය රුධිර පීඩනය වැඩි රෝගීන්ට සවිඳ ලුණු ලා දිය යුතුය. රක්ත පීඩනය අඩු නම් මී පැණි දමා දිය යුතුයි.
දරු ප්‍රසූතියෙන් පසුව හටගැනෙන වැදුගෙයි සන්නියට දේශීය කෂායක් කවියෙන් දක්වා ඇත්තේ මෙසේ ය.

මුල්ගෙන නිඹ කුඩුමිරි මදු                                                   රෙන
කොල්ලුද වදකහ ත්‍රිඵලුත්                                             ඉඟුරෙන
ඇල්ලීනම් වැදුවත් සන්නිය                                                 දැන
කල්දැන ක්ෂාය කරදෙනු වන                                           මෙන
මෙම කෂායෙහි ද්‍රව්‍ය සංයෝගයට අනුව වැදුගෙයි සන්නියට පමණක් නොව සියලුම සන්නි රෝගවලට මෙන්ම පක්ෂාගාත මුල් අවස්ථාවට ද යෙදිය හැක.
නිකමුල්, කොහොඹ මුල්, කුඩුමිරිස්, මදුරුතලා, කොල්ලු වද කහ, අරළු, බුළු, නෙල්ලි, වියළි ඉඟුරු මෙම කෂායට ඇතුළත් ය.
අර්ශස්, ගුල්ම, උදාවර්ථ යන රෝගයන්ට විරේක වීමට දෙන කෂායක් කවියෙන් දක්වා ඇත්තේ මෙසේ ය.

ගුල්ම. උදාවර්ථ දුටොත් තිප්පිලි අරලුද                           ලශූණා
මුල් කරදේ පොතු, එඩරුත් සමව ගෙනා                  කෂායෙනා
යවකර සිඳ ලුණු දමමින් දුනහොත් පානෙන්                 පෙමිනා
ගුණකර සැප දෙයි සිරුරට විරේක වීමෙන්                    නිසිනා

මෙහි අන්තර්ගත ද්‍රව්‍ය වන්නේ  තිප්පිලි අරළු සුදු ලූණු. කරඳ පොතු, එඬුරු මුල්ය.  මෙයට යවකර ලුනු හා සවිඳ ලුණූ එක්කර දිය යුතුය.
කිවි රෝග සඳහා යොදන කල්කයක්  කවියෙන් දක්වා ඇත්තේ මෙසේය.

පණුවැන්  ලශූනු සුගුමහ  ඔසු කුඹුරු                                    ඇට
ලුණුවරණතත් සහ අඹරා කල්ක                                      කොට
දෙනු කල්කය ලා අමු ඉඟුරු                                             යුෂට
පණු ගුල්මත් කුසරදය  ද නැත                                      මොහුට

වෙනිවැල් ගැට සුදු ළුෑනු පෙරුම්කායම්, ඉඟුරු, කුඹුරු ඇට මද ලුණු වර්ණ පොතු අඹරා කල්ක කර කළං 1/2 භාගය බැගින් අමු ඉඟුරු යුෂ දියකර දීමෙන් පණුවන් හේතුවෙන් එන සියලු කුස රුදා පහව යයි.
ගර්භනින්ගේ  ගැබ ආරක්ෂා කර ගැනීමට දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රමයේ කෂාය යෝගයන්  රාශියක් දැකිය හැක. අවසන් වශයෙන් මින් එක් යෝගයක් මෙසේ දක්වමි.

ඉවද පැපිලියක කසබිලිය සඳුන් බෙලි දුන්                             සඳ
ගැබද රැකෙනුව ආමනසමින් ගැබිණියන්ගේ  දොස                මුදා
අලද, කිරිබදු, මදුක හාතා වාරි දුන් අටින එක                        සිදා
නිබඳ පැමිනෙන රක්ත දොස හැර ගැබය රැකෙනුය         නිවරදා

නිතර ගබ්සාවලට  ලක්වන ස්ත්‍රින්ට  මෙම කෂාය ගැබ්ගත් වහාම දීමෙන් ගර්භය ආරක්ෂාවේ  ලබන කලාපයෙනුත් මෙවන් කවි වට්ටෝරු කිහිපයකින් හමුවෙමු.

එතෙක් ආයුබෝවන්
වෛද්‍ය වසන්ත ලාල් වීරමන්
ආයුර්වේද වෛද්‍ය නිලධාරි,
පස්ගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව. 077-4977511