මංගල ගමනට අගෝස්තුවේ එළැඹෙන සුබම සුබ දින දෙක මෙන්න

2අතිශයින් සුබ මෙන්ම එසේම ප්‍රබලතම නැකැත් දෙකක් මෙම අගෝස්තු මස 15 වන බදාදා දින හා 23 වන බ්‍රහස්පතින්දා යන දින දෙක තුළ උදා වේ- අගෝස්තුවේ තවත් නැකැත් දින කිහිපයක් යෙදෙන අතර මෙම ඉහත දින දෙක වඩාත් යහපත් වනු ඇත. මෙම උදාවන්නා වූ නැකැත් දෙක විශේෂයෙන්ම විවාහ වීමට මෙන්ම නව නිවාස ඉදිකිරීමට ද ඉතාමත් යෝග්‍ය වන අතර මෙම දින 02 ක තුළ ඉදිකිරීම් ආරම්භ කරන නව නිවාසවල වාසය කරන්නන් හා යුග දිවියට එළඹෙන නව යුවතිපතියන් හට අනාගතය ඉතාම වාසනාවන්ත වනු ඇත- එසේම ඔවුන්ගේ අනාගතය අතිශයින් යහපත් වනවා මෙන්ම හැම අතින්ම ලැබීම් හා ආර්ථික, සමාජ, රැකියා හා දූදරු වාසනා මෙන්ම සමාජ ගෞරවය ද නිතැතින් ම හිමි වනු නොඅනුමානය-


මේ අතරින් පළමු දිනය වන අගෝස්තු මස 15 වන බදාදා දින ඉර උදාව පෙ- ව 6-04 ට වන අතර සවස 4.12 දක්වා ඉතාමත්ම සුබදායක වන අතරම තමන්ගේ උපන් නැකතට අනුව මෙම දිනය පුරාවට විවාහ මංගල කටයුතු හා නව නිවාස ඉදිකිරීමට නැකැත් යොදා ගත හැකිය- සවස 4.12 දක්වා සඳු ට අයත් හත නැකත පවති- උදේ 09-12 ට ගුරුගේ පංචම හෝරාව පවතින කාලය තුළ සුබ කටයුතු සඳහා යොදා ගැනීම සුබදායක වනු ඇත- ප්‍රබල පුර බලයකින් යුක්ත වීම මෙම දිනයේ ඇති සුවිශේෂී බවයි. සුබ දිශාව වන්නේ නැඟෙනහිරයි- ඒ අනුව මෙම දිනය තුළ ඉහත සඳහන් මංගල හා නිවාස කටයුතු යොදා ගන්නා ජන්මීන් ඉතාමත් වාසනාවන්ත වනු ඇත-
දෙවැනි දිනය වන අගෝස්තු මස 23 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා දින ඉර උදාව පෙ- ව 6-04 ට වන අතර දිනය පුරා උත්‍රසල නැකත පවතියි. එසේම මෙම දිනය පුරාම සුබදායක ග්‍රහ චාරයක් ද පවතීන අතර උදේ 10-10 ට මෙම දිනයේ සුබම මුහුර්ථය උදාව පවතින්නේය. සුබ දිශාව වන්නේ නැගෙනහිර දිශාවයි- මෙදින උදේ 10-10 ට නැගෙනහිර දිශාව බලා විවාහ මංගල නැකැත් යොදා ගැනීමද එසේම නව නිවාස ඉදිකිරීම ඇරඹීම, නව නිවාසවලට ගෙවදීම හා සියලු කටයුතු සඳහා ඉතාමත් සුබදායක හා බලගතු වන්නේය- මෙම දිනය ද අතිශය ප්‍රතිඵලදායක වාසනාවන්ත දිනකි- මෙදින ගුරුට අයත් දිනක් වීමත් සිකුරුට අයත් තුලා ලග්නය උදාව පැවතීමත්, ගුරු බලවත්ව ලග්නයේ සිටීමත්, කුජ 4 වැන්නේ බලවත් වීමත්, එමෙන්ම රවි 11 වැන්නේත්, යහපත් ලෙස යෙදීමත් බෙහෙවින් සුබදායක වේ. සෞම්‍ය නම් සුබ යෝග බලය හා ප්‍රබල පුර බලයකින් යුක්ත වීම මෙම දිනයේ ඇති සුවිශේෂී බවයි. එසේම ගුරු, සිකුරු, රවි තවත් බලවත් සුබ යෝග රාශියක් උදා කිරීමත්, මෙම දිනයේ පවතින විශේෂත්වයක් වනු ඇත-
ඒ අනුව ඔබත් ඉහත සඳහන් දින දෙක තුළ ජ්‍යොතිෂ උපදෙස් මත ඉහත අදාළ කටයුතු සඳහා නැකැත් යොදා ගැනීමට උත්සුක වීම තුළින් යහපත් ප්‍රතිඵල උදාකර ගත හැකිය-
ජ්‍යොතිෂවේදී,
බණ්ඩාරගම, සම්පත් එස්. කල්පගේ
“තසුනි” සෙත්කවි හා ජ්‍යොතිෂ සේවය.
නො. 53/ඒ 1, විහාර මාවත, ගම්මන්පිල, බණ්ඩාරගම.
0382293771 / 0772753100