ඌරු සතම්භය

දේශීය හා ආයුර්වේද වෛද්‍ය ක්‍රමය අනුව වාත රෝග එක් රෝග වර්ගයකි. එනම් කොෂ්ඨාදිගත වාත, ධාතුගත වාත, ශිරාගත වාත, ස්නායුගත වාත සන්ධිගත වාත, උදර වාත, ශීර්ෂගත වාත, ත්‍රික වාත ආදී වශයෙන් විවිධ ක්‍රමවලින් වාත රෝග විග්‍රහ කෙරේ. එසේම කුබීජ වාත, පංගු වාත, පදහෂි, පාදදාහ ආදී වශයෙන් ද විග්‍රහ වෙයි.


එසේම වාත රෝගය බලපාන හෙවත් ඇතිවන ස්ථානය අනුව ද වාත රෝගය නම් කෙරෙයි. ඌරු සතම්භය එසේ ස්ථානගතව ඇති වන වාත රෝගයකි. මෙය ඇති වන්නේ ඌරු හෙවත් කලවා ආශ්‍රයේය. තද ශීතල වර්ග, උෂ්ණ වර්ග, දියර සහිත වර්ග, තද වර්ග, ඉතා සිනිදු වර්ග ආදිය සේවන නිසා මෙම රෝග තත්ත්වය ඇති වෙයි. අනුභව කළ ආහාරය දිරවන්නට පෙර යළිත් ආහාර ගැනීම, අනුභව කළ විගස නිදාගැනීම, රාත්‍රියේ නිදි වැරීම, ආහාර අනුභව කළ විගස අධික වෙහෙස ගෙන දෙන කාර්යයන්හි යෙදීම වාඩි වී සිටීම ආදී හේතු නිසා කුපිත වූ වාතය හා මේධය, දුෂ්ඨ කඵ හෙවත් සෙම සමග සංයෝගව පක්වාශයේ ආම රසය හෙවත් ඇඹුල් රසය ඇති කරයි. ඉන් පසු එම දූෂ්‍ය වූ ත්‍රිදෝෂ නිසා ඇති වූ අම්ලය ඌරු හෙවත් කලවා ප්‍රදේශයේ ස්ථානගත වෙයි. එවිට කලවා තද ගතිය ඇති වෙයි. එවිට ශීතල බව, අචේතන හෙවත් සිතුවිලි අවුල්වීම, භය ඇතිවීම, හේතුවෙන් තදබල වේදනාවක් ඇති කරයි. එවිට ගමන් යෑමට නොහැකිව පාදය එසවීමට නොහැකි වේදනා ඇති වෙයි.
තවද මෙම රෝගය ඇතිවූ කල කෙලවරක් නැති සිතුවිලි ශරීරයේ විවිධ අංගවල වේදනා භය, කැරකිල්ල, වමනය ආහාර අප්‍රිය බව, ජවරය ආදිය ඇතිවෙයි. පාද චලනය කළ නොහැක. දියවැඩියාව නිසාද ඌරු සතම්භය ඇතිවෙයි. එසේ වූ කල මුත්‍ර පරීක්‍ෂා කර බලා ඊට ප්‍රතිකාර කළ යුතුය. කෙසේ වෙතත් ඌරු සතම්භයේදී තෙල් ගැල්වීම අයෝග්‍යය, ඉතා භයානකය. එවැනි රෝගිකේ අමාරුවෙන් කකුල් එහෙ මෙහෙ ගැනීම හා තද උණෙන් පෙළීම ඇති වුවොත් රෝගියා දුස්සාධ්‍ය වන්නේය.
ඉහතින් සඳහන් කළ පරිදි ඌර සතම්භ රෝගියාට තෙල් ගැල්වීම, රක්ත වොක්‍ෂණය හෙවත් ලේ හැරීම, වමනය කරවීම වස්ති කිරීම, විරේක යෙදීම නොකළ යුතුයි. එසේ කළොත් රෝගය වැඩි වෙයි. ආමය, මේධය, කඵ අධික නිසා ස්වේධ යෙදීම සුදුසුය. වාලුක ස්වේධ හෙවත් වැලිවලින් තැවීම ඉතා සුදුසුය. මුලින් සෙම නසන ඖෂධ වර්ග ද ඊළඟට වාතය නසන ඖෂධ යෙදිය යුතුය.
ඌරු සතම්භ රෝගය සඳහා යෙදිය හැකි ප්‍රයෝග කීපයක් මෙසේය:-
1. කරද ඇට සහ අබ ගෝ මුත්‍රයෙන් අඹරා ගැල්වීම
2. අමුක්කරා, දියමිත්ත, කොහොඹ, දේවදාර පෙර සේම යෙදීම.
3. මීකන් පලා, දැත්ත රාස්න අබ පෙර පරිදි යෙදීම
මෙම ප්‍රලේප යොදන අතර කසායද යෙදිය යුතුය. ඒ සඳහා
1. අරළු, බුළු, නෙල්ලි, අසමෝදගම්, තිප්පිලි, තිප්පිලි මුල්, සිවිය, රත්තිමුල්, ඉඟුරු ගම්මිරිස්, වදකහ කසාය වතුර පත 7 ක් සහ ගෝ මුත්‍ර පත 1 ක් බහා 8-1 ට කකාරා පෙරා දෙවරුවට දීම යෝග්‍යය.
2. සාල්ලකාදි කසාය
3. රාස්නාදිත්‍යාය ආදිය ඉතා යෝග්‍යය. පිප්පල්‍යාදි චූර්ණය, ගුඤ්ජා භද්‍ර රසයද ඉතා සුදුසුය.
පරණ තණ හාල්, කුරක්කන්, අමු වැනි ධාන්‍ය වර්ග ද රත් ඇල් හාල්, බාර්ලි, කෝලු, මුරුංගා, කරවිල, තුඹ කරවිල, දුම්වැල්ල, පතෝල, සුදු ලූනු, කුළුකැම්බේරිය, තක්කාලි, එලබටු, උණු දිය වැනි දේ ඌරු සතම්භයේදී සුදුසු ආහාර පාන, ඖෂධ වශයෙන් සුදුසුය.
ආයුර්වේද විශාරද පණ්ඩිත
රා.මු.ක. බණ්ඩාර
වේගොල්ල, මාස්පොත
0723920873