ලෙඩ රෝග පෙන්වන දශා කාලය

වෛද්‍යවරයා පපුවට නලාව තබා රෝගය හඳුනා ගන්නාසේ දක්‍ෂ ජ්‍යොතිෂඥයා කේන්දරය බලා ජම්මියාගේ රෝගය හඳුනා ගනී. කෙනකුගේ රෝග තත්ත්වයන් පරීක්‍ෂා කිරීමේදී අනිවාර්යයෙන්ම අවධානය යොමු කළ යුතු අවස්ථා කීපයක් ඇත. එනම්,


1. 6 වැන්නාධිපතිගේ පිහිටීම.
2. 6 වැන්නේ ග්‍රහයා, ඔහුට වැටෙන සුබ අසුබ දෘෂ්ඨි
3. 22 වන දෙකර්ණාධිපතියා
4. 64 වෙනි නවාංශකාධිපතියා
5. කන්‍යා රාශිය, එහි තැන්පත් ග්‍රහයා, එයට වැටෙන සුබ අසුබ දෘෂ්ඨි
6. ලග්නාධිපතියා, රවි, සඳු යන ග්‍රහයන්
මේවා පරීක්‍ෂා කිරීමෙන් කෙනකුගේ රෝග තත්ත්වය දැනගැනීමට පුළුවන. 6 වැන්න රෝග ස්ථානය වන අතර, දශාධිපතියා 6 වැන්නේ සිටීම ජම්මියා යම් රෝගයකින් පොළොඹවන බව ඉගියකි.
ලග්නාධිපතියා 6 සිටීම යහපත් අයහපත් සෞඛ්‍ය තත්ත්වයනට හේතුවේ. 6 වැන්නේ සිටින ග්‍රහයන්ගේ දශා කාලය 6 වැන්නාධිපතිගේ දශා කාලය 64 වැනි නවාංශකාධිපතිගේ දශා කාලය රෝගී තත්ත්වයන් ඇති වීමට හේතුවේ.
කන්‍යා රාශිය දුබල වීම ද, රෝග තත්ත්වයන් ඇති කිරීමට හේතු වන අතර, එහි තැන්පත් ග්‍රහයන්ගේ දශා අතුරු දශා කාලය ද රෝගී තත්ත්වයන් පෙන්නුම් කරන දශා කාලයන්ය.
1. 6, 8 වැනි භාවවල පාප ග්‍රහයන්ගෙන් අස්ථව, දුබලව, සතුරුව ග්‍රහයන් සිට එම ග්‍රහයන්ගේ දශා අතුරු දශා කාලය.
2. 4 වෙනි භාවයේ සතුරු ග්‍රහයෙක් සිට ඔහුගේ දශා අතුරු දශා කාලය
3. ලග්නාධිපතියා, 8 අධිපතියා, 6 අධිපතියා දුර්වලව සතුරුභාවවල සිටින දශා අතුරු දශා කාලය.
4. යම් ග්‍රහයකුගේ දශාවක් ලබන විට චන්ද්‍රයා දුර්වල වූ විට එම දශා අතුරු දශා කාලය අදාළ ග්‍රහයාගේ රෝග ඉස්මතු වේ.
5. ශනි දුර්වලව සඳු පාප දෘෂ්ඨියට ලක්ව රවිගේ දශා කාලයක් වූයේ නම් දරුණු උණ රෝග හටගනී.
6. බුධ සඳු දර්වලව අසුබව සතුරු රැයක ගමන් කරන දශා අතුරු දශා කාලයේදී චර්ම රෝග, ක්‍ෂය රෝග, ශරීරයේ ජලය අධික වීමෙන් සෑදෙන රෝග සෑදේ.
7. දුර්වල ගුරුගේ දශා, අතුරු දශා කාලයේ දී අක්මාවේ ආබාධ, ඉදිමීම, වාත අමාරු රෝග සෑදේ.
8. පාප පීඩිත බුධ 6 හෝ එයට සම්බන්ධ ඔහුගේ දශා අතුරු දශා කාලයේදී උණ, උත්පාදන ඉන්ද්‍රයක ආශ්‍රිත රෝග සෑදේ.
9. බුධ, මේෂ, කන්‍යා හෝ වෘශ්චික රාශියේ සිටින විට එම දශා අතුරු දශා කාලයේ දී තුවාල ආදියෙන් පීඩා විදී
10. බුධ මීනයේ නීචව සිටින දශා අතුරු දශා කාලයේදී ඇස් අසනීප සෑදේ.
ජනමාධ්‍යවේදී ජ්‍යොතිෂ්‍ය
වාස්තු විද්‍යා උපදේක, ධර්මාචාර්ය
විද්‍යාජෝති ධර්ම බන්දු දේශ කීර්ති සාම විනිසුරු (මුළු දිවයිනට)
ජ්‍යොතිර් විද්‍යා කීර්ති ලංකා පුත්‍ර
ප්‍රේමසිරි කහඳවලආරච්චි
252/1, පුලිනතලාරාම පාර,
මාගම්මන, රාගම.