නිල තෙරපුමෙන් අංශභාගය සුවකරමු

සන්ධි රෝග වාත රෝග ගනයට ගැනේ. ආම වාතය හෙවත් ආත්‍රරයිටිස් වාතරක්තය සන්ධි රෝග ක්‍රෝෂ්ටක ශීර්ෂය, ගෘද්‍රසි වාතය ආදි සන්ධි  රෝග නිසා දුක්විඳින හේතු නම්,
1. නිසි ප්‍රතිකාර නොගැනීම
2. නිසි ප්‍රතිකාර නොදැනීම
3. නිසි ප්‍රතිකාර යැයි වැරදි ප්‍රතිකාර
ගැනීම
4. ප්‍රශස්ත ආයුර්වේද ප්‍රතිකාර ඇතත් ඒ පිළිබඳ  රෝගීන් දැනුවත් නොවීම
5. සන්ධි රෝග සඳහා මුල් අවස්ථාවලදී නිසි ප්‍රතිකාර නොගැනීම හා වැරදි  ප්‍රතිකාර ගැනීම
පංච මහා භූතවාදී  හා ත්‍රිදෝෂවාදී මූලධර්ම මත ගොඩනැගී ඇති ආයුෂරක්නා වේදය ආයුර්වේදයයි. සෑම පුද්ගලයකුගේම අවශ්‍යතාවය නිරෝගී ජීවිතයක් ගත කිරීමයි.  ආයුර්වේදය තුළින් එය ඉටු කර ගත හැක.  ආයුර්වේද ප්‍රතිකාර කිරීමේදී නාඩි පරීක්‍ෂාකර කෝපවී ඇති දෝෂය හරිහැටි හඳුනා ගෙන ඒ අනුව ප්‍රතිකාර ආරම්භ කළ යුතුය.


න වාතේ න විනා ශුල: යනුවෙන්  ඍෂිවරුන් සඳහන් කර ඇත්තේ වාතයෙන් තොරව වේදනාවක් නැති බවයි.  ත්‍රිදෝෂය අතර ප්‍රධාන දෝෂය වාතයයි.  වාතය රැඳී සිටිනුයේ  නාඩි නහර තුළයි. වාත කෝපයෙන් උපදනා ලෙඩ වාත රෝග නමින්   බටහිර ක්‍රමයට නර්වස් ඩිසීස් නමින් හඳුන් වනුයේ මේ වාත රෝගයයි. වාත, පිත, සෙම යන ත්‍රිදෝෂය  අතරින් ප්‍රබල දෝෂය වන වාතය කෝප වන හේතු
1. රූක්‍ෂ, ශීත, ආහාර වර්ග නිතර අනුභව කිරීම
2. උඩ පැනීම
3. පිහිනීම
4. පයින් දුර ගමන් යෑම
5. වැඩි පුර වෙහෙසීම
6. චිත්ත ශෝකය හෙවත් මානසික පීඩනය
7. මල මුත්‍ර ආදී වේග ධාරණය කිරීම
8. ආහාරය පල්වීම හෙවත් ආමරසය
රැස්වීම
9. වැටීම්
10. තැලීම්
11. පහර වැදීම
12. උපවාසය හෙවත් ආහාර වර්ජනය
13. මර්මස්ථාන පීඩාවීම
14. වේගයෙන් දිවෙන වාහනවලින් ඇද වැටීම වේ.
වාත රෝග ප්‍රභේද  2 කි.
ඒකාංගික වාතය හා සර්වාංගික වාතයයි.
ඒකාංගික වාතය ශරීරයේ එක් අංශයක් ඇසුරු කරයි.
සර්වාංග වාතය මුළු සිරුරම හෝ සිරුරේ වැඩි කොටසක් ඇසුරු කරයි.
15. වාත කෝප වන ආහාර නිතර කෑම
කුපිත වාතය ඇටවලට හෝ ඇටමිදුළුවලට  ගියවිට අට පුරුක් බිඳීම සන්ධි ශූලය මාංස ක්‍ෂය බලය හීනවීම, නින්ද නොයෑම, ශරීරයේ මාංශ පේෂිවල  වේදනාව, ඇටවල වේදනාව වාත රෝග 80කි. අංශභාගය, හිරි වාතය, බෙල්ලේ කැක්කුම්, අතේ කැක්කුම විලුඹේ වේදනා ආම වාතය ආදි මේ සියලු වේදනා නිල තෙරපුම් සහිත ප්‍රතිකාර  තුළින් ඉක්මනින් සුව කළ හැක.

 

Dr. Manoja 2ආයුර්වේද වෛද්‍ය
මනෝජා වනිගරත්න
නිල තෙරපුම් සහිත වනිගරත්න ආයුර්වේදය
ඇත්ගාල, කොච්චිකඩේ

031 22 76083/076 055 1118