තට්ට හිසට කෙස් වවන අමුතු බෙහෙත

මූලිකව තට්ටේ පෑදීමක් වන තුරු හිසකෙස් යෑමක් සිදුවන්නෙ,
01. ජානමය හේතු මත 02. සිරුරේ උෂ්ණත්වය මත (රෝග කාරක 20 ක් පමණ ඇත.) 03. හිස්හොරි මත 04. පිළිකා රෝග මත මෙම රෝග ලක්‍ෂණ හේතු කොටගෙන තට්ටය පෑදීමේදී 90% ක්ම සිදුවිය හැකිය. ඉහත හේතු මත තට්ටය පැදීම දක්වාම හිසකෙස් යෑම 90% ක්ම නවතාගත නොහැක. මාගේ ප්‍රතිකාර තුළින් දින 3 – 14 දක්වා වගකීමක් සහිතව හිසකෙස් යෑම නවතාදීමට මා හට හැකි බව තරයේ ප්‍රකාශ කරමි. මා ප්‍රතිකාර කර රෝගීන් විශාල පිරිසක් සුවවීම තුළ කිසිම වෛiවරයකු ලබාදී නොතිබෙන වගකීමක් මා ලබාදී ඇත්තේ මා ප්‍රතිකාර කරන විශ්මිත ප්‍රතිකාර ක්‍රමය නිසාය. මා ප්‍රතිකාර කරන්නේ මුලින්ම හිසේ තිබෙන රෝගය සුව කිරීමෙන්ය.

හිසේ රෝගයක් තියාගෙන දිව්‍ය ලෝකයෙන් ගෙනාපු තෛලයක් හිස ගැල්වූවාත් හිසකෙස් වැවීම හෝ තට්ටය පැදීම නතර කරගත නොහැක. සෑම රෝගියකුම මුලින් එය සිතට ගත යුතුය. අප මුලින්ම කළ යුත්තේ හිස විරේචනය කළ යුතුය. හිස විරේචනයට ප්‍රධාන හේතුන් වන්නේ කේෂ මූල දුර්වල වී ඇති නිසාත්, කේෂ මූලය වැසී ඇති නිසා, හිසේ තෙල් ගතිය මතු වී එන නිසත්, හිස් කබල වියළි වී හිස් හොරි ඇති නිසා හිස විරේචනය මගින් හිසේ තිබෙන රෝග තත්ත්වය පහ කළ යුතුය. ඉන්පසු හිසට තෙල් දැමීම සමග සුවිශේෂී සත්කාර කිහිපයක් මගින් හිස කේෂ වර්ධනය කරගත හැකිය. විශේෂයෙන්ම හිසකෙස් වැවීම නතර වීම සහ හිසකෙස් වර්ධනය 100% ක් මා විසින් සිඳින ලද තෛලය හිස ගැල්විය යුතුය. හිස හදාගැනීමෙන් පසුව අප කළ යුත්තේ නිවැරදි ආකාරයට බඬේ තිබෙන විෂ කොටස් ඉවත් කර ගැනීමයි. බඬේ රෝග තත්ත්වයක් තබාගෙන බොහෝ බෙහෙත් පන්ති ලබාගත්තාට කිසිම ප්‍රතිඵලයක් නොමැත.

එම නිසා අප මුලින් බඬේ සිටින පණුවන්ට  ප්‍රතිකාර කළ යුතුය. ඉන්පසු අප බඬේ තිබෙන ජරාව නොහොත් විෂ කොටස් විරේක කළ යුතුය. අපට සෑම රෝගයක්ම සෑදීමට බලපාන්නේ අපගේ බඬේ තිබෙන විෂ කොටස් නිවැරදි ආකාරයට බැහැර නොකිරීම නිසාය. අප රෝග කරන්නේ අපගේ බඬේ තිබෙන විෂ කොටස් නිසාය. එයට ආමාශයේ ද සම්බන්ධයක් ඇත. අප නිවැරදි ආකාරයට කෂාය පන්තියකින් හෝ විරේක පෙති මඟින් ආමාශයේ සහ බඩවැල්වල තිබෙන විෂ කොටස් ඉවත් කළ යුතුය. එවිට අප ගන්නා බෙහෙත් පන්ති නිසි ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වී හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලබාගත හැකිය. බඬේ විෂ කොටස් තබාගෙන ප්‍රතිකාර කිරීමෙන් ඵලක් නොමැත. බඩ නිරෝගී වීමෙන් පසු සිරුරේ තිබෙන රෝග තත්ත්වයට බෙහෙත් පන්ති ලබා ගැනීමෙන් ක්‍රමානුකූලව ජානමය මත හෝ නොගැළපෙන ආහාර නිසා ඇතිවන සිරුරේ උෂ්ණත්වය හිසකෙස් වැටීම තට්ටය පෑදීමේදී අනිවාර්යයෙන්ම සිරුරේ අභ්‍යන්තරයට ප්‍රතිකාර ලබාගත යුතුය. ලේ වල ඇති විෂ කොටස් ඉවත් කිරීමට බඩ විරේකයෙන් පසු නැවත දින කිහිපයකදී  මෘදු විරේකයක් දිය යුතුය. ඉන්පසු කෂාය පන්ති කිහිපයක් මගින් සිරුරේ විෂ කොටස් නැවත ඉවත් කළ යුතුය. අවම කෂාය පන්ති 04 ක් වත් පානය කළ යුතුය. කෂාය බීමට නොහැකි අයට අරිෂ්ට බෝතලයක් ලබාගත යුතුය. එමගින් ක්‍රමානුකූලව ප්‍රතිකාර කිරීමේදී ජානමය හෝ වැරදි ආහාර නිසා ඇති වී තිබෙන ලේ වල ඇති විෂ කොටස් ඉවත් කරගත හැකිය. එසේ ප්‍රතිකාර කිරීමෙන් සිරුර සිසිල් වන අතර සිරුරේ ඇති රෝගී තත්ත්වය පහව යයි. ඉන් පසු අප කළ යුත්තේ දිනපතා කෂාය බීම නොව සිරුර සිසිල් කර ආහාර පාන ලබාගැනීම අතරතුරදී මාස 03 කට සැරයක්වත් නැවත බඩට එකතු වන විෂ කොටස් ඉවත් කළ යුතුය.
මගේ නියාමනය අනුව ජානමහේතු මත හෝ සිරුරේ වූ උෂ්ණත්වය මත හිසකෙස් යන සෑම රෝගියකුම මාස 03 කට සැරයක් බඩ විරේකය කළ යුතුය. හේතුව අද අප ගන්නා සහල් ටික, එළවළු, පලතුරු, පළා වර්ග, ටින් කළ ආහාර සෑම කෑම බීමක්ම විෂ කොටස්වලින් පිරී ඇති එසේම පිරිසිදු වාතය ද අපට ලබාගත නොහැකි තත්ත්වයට පත් වී ඇත. අද අපගේ ආමාශයට වැඩිපුර රාජකාරියක් කිරීමට සිදු වී ඇත. ආමාශය මෙන්ද බඩවැල් වල ද විෂ කොටස් පිරී ඇත. එම නිසා මාස 06 නොව සෑම රෝගියෙක්ම මාස 03 කට සැරයක්වත් බඩ විරේකයක් කළ යුතුය. එවිට සිරුරේ උෂ්ණත්වය ලේසියෙන් පාලනය කරගත හැකිය. සිරුරේ උෂ්ණත්වය නිසා රෝග 20 ක් පමණ වැළඳිය හැකි බව කලින් ලිපියක මා  සඳහන් කරන ලදී. එසේ සිරුරේ උෂ්ණත්වය පාලනය කිරීමෙන් හිසකෙස් යෑම වළක්වාගත හැකිය. බඩට නිසි ප්‍රතිකාර කිරීමෙන් ජානමය මත තට්ටය පෑදීම ද වළක්වාගත හැකිය.
හිස සහ බඩ නිරෝගී කිරීමත් සමග මා විසින් සිඳින ලද තෛලය හිස ගැල්වීමෙන්, හිසකෙස් වැටීම නවතා තට්ටය පැදී ඇති කාන්තා, පිරිමි දෙපාර්ශ්වයේම හිසකෙස් වර්ධනය කරගත හැකිය. වගකීම ලබාදී ඇති නිසා ප්‍රතිකාර කිරීම කිසිම රෝගියෙක් බිය විය යුතු නොමැති අතර කාන්තා සහ පිරිමි සඳහා හිසකෙස් 10 වැටීමේදී ප්‍රතිකාරවල යොමු වුවහොත් ජානමය මත හෝ සිරුරේ උෂ්ණත්වය මත තට්ටය පෑදෙන සෑම
රෝගියකුම අවුරුදු 50 ක් හෝ 60 ක් කෙස් කළඹ තට්ටය පෑදීම නොදී ආරක්‍ෂා කරගත හැකිය. ඒ මා ඉතාමත් වගකීමෙන් ප්‍රකාශ කරමි. ජානමය මත හෝ සිරුරේ උෂ්ණත්වය මත වැටෙන හිසකෙස් නැවත නොවැඩෙන අතර තට්ටය පැදීම වනතුරු හිසකෙස් ගැලවී යයි. මාගේ ප්‍රතිකාර තුළින් 100% තට්ටය පෑදීම හිසකෙස් වැටීම නතර කර ගත හැකිය. තට්ටය පෑදී ඇති රෝගීන්ට ද හිසකෙස් වර්ධනය කරගත හැකිය.

 

4වෛද්‍ය ඊ දයාශාන්ත සිල්වා
ඔදිසි කේෂා දේශීය වෙද ගෙදර

077 215 4425/075 963 3193