සප්ත ධාතු නිරුත්තිය හා ක්‍රියාකාරිත්වය

සප්ත ධාතු හැඳින්වීමේදී ධාතු ශබ්දය පිළිබඳව විශේෂ අවබෝධයක් දැනගෙන සිටීම ඉතාම වැදගත් වේ. ධාතු ශබ්දයෙන් පහත සඳහන් අදහස් ගැන අපට පිළිගත හැකිය.
ධාතු යන්නෙන් අදහස් කරන විට පොළොවෙන් ලබාගන්නා ඛනිජ වර්ග ගෙන්දගම්, රසදිය, ආදී ඛනිජ වර්ග යනුවෙනි. එසේම මිනිස් ශරීරය ක්‍රියාත්මක කිරීමට සම්බන්ධ ධාතු ත්‍රිධාතු මේ ගණයට ගැනෙන තවත් දෙයකි. එසේම ඊළඟට තවත් ධාතු විශේෂයක් ගැන සඳහන් කළ යුතුය. එම ධාතු සප්ත ධාතු ලෙස හැඳින්විය හැක.
මිනිස් ශරීරයේ ක්‍රියාකාරිත්වය විශේෂයෙන් උපකාර වන මෙම සප්ත ධාතුන් නමින් මෙලෙස හැඳින්වේ. ඒවා නම් ආහාර රසය උරා ගන්නා රස ධාතුව, රක්ත මාංස, මේදස්, අස්ථි, මජ්ජා, ශුක්‍ර යනුවෙන් හැඳින්වෙන අතර එම එම ධාතුවන්ට අයත් ක්‍රියාවන්ගෙන් ශරීරය පැවැත්ම දරා සිටීම ඒ ඒ ක්‍රියාවන් නිසි පරිදි සිදුකිරීම ආදී ශරීරයට උපකාර වන ක්‍රියාවන් ඉටුකිරීම වන අතර සප්ත ධාතුන්ගේ ප්‍රධාන කාර්ය වන්නේ ශරීරය මනස සහ ප්‍රාණයක් දරාගෙන සිටීමය. නැතහොත් ශරීරය නිරුපද්‍රිතව පවත්වාගෙන යාමට උපකාර වීමයි.
විශේෂයෙන් ජීවිතයක් පවත්වාගෙන යෑමේදී පුද්ගලයාට තමාගේ දෛනික කටයුතු කරගෙන යාමටත් රෝගවලින් ආරක්‍ෂා වීමේ ශක්තිය ලබාගැනීම, ශරීර වර්ධනය ආහාර ග්‍රහණි පරිපචන ක්‍රියාවන් හොඳින් පවත්වා ගැනීම සප්ත ධාතුන්ගේ මනා ක්‍රියාව අවශ්‍ය වේ.
දද්‍යාති ධාත්තෙවා ශරීර මනඃ ප්‍රාණං ඉති, මනස ශරීරය දරා සිටින නිසා ධාතු නම් වේ.

එන්. කේ. එන්. කුලසූරිය මිය
සමන් බෙහෙත් ශාලාව,
අරන්දර අටාල
ලි.ප. 10478