ඉන්සමාම්-උල්-හක් රෝහල්ගත කෙරේ

පාකිස්තානයෙන් මෙතෙක් බිහිවූ දක්ෂතම පිතිකරුවෙක් ලෙස සැලකෙන ඉන්සමාම්-උල්-හක් හෘදයාබාධයක් හේතුවෙන් රෝහල්ගත කර ඇතැයි වාර්තා වෙයි.