ආපදා තත්ත්වය හේතුවෙන් මියගිය ගණන ඉහළට

දිවයිනට බලපා ඇති ආපදා තත්ත්වය හේතුවෙන් මියගිය පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව 16 දෙනෙකු දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

එම මරණ බදුල්ල, මාතලේ, මුලතිව්, පුත්තලම, කුරුණෑගල, කෑගල්ල සහ ගාල්ල යන ප්‍රදේශවලින් වාර්තා වී ඇති බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කළේය.

අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් තවත් එක් පුද්ගලයෙකු අතුරුදන්ව ඇති බව ද එම මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කළේය.