ඔබේ දෛවය අප්‍රේල් මස 27 බදාදා

මේෂ
ප්‍රබෝධමත්ව දවස ගෙවයි. රාජකාරිවලදී කැපී පෙනේ. ප්‍රීති උත්සව සුහදතා වර්ධන ක්‍රියාවැනි දේවලටද සහභාගිවීමේ අවස්ථා යෙදේ. දහමටද ලැදිව ක්‍රියාකරන අතර හදිසි ධනවාසනා ලබයි. සිරසගත රෝගද මතු කරයි. ශුභ වර්ණය – රතු, ජය අංකය – 03.
වෘෂභ
ගමන්බිමන් තරමක් බහුලවෙයි. ඇසුරින් දුරස්ථවූ මිතුරන් සමීප වන ක්‍රියා යෙදේ. උත්සවසභාවන්ට සහභාගිවීමට හේතු වෙයි. ආගමික වතාවන්වලද යෙදෙන අමතර ලාභලබන දිනකි. සෙම් රෝග ඉස්මතු වෙයි. ශුභ වර්ණය – සුදු, ජය අංකය – 04.
මිථුන
රාජකාරි බහුල වෙයි. අවිවේකී දිනකි. මහජන සුහදතා කටයුතුවලද යෙදේ. තම වෙළෙඳ ව්‍යාපාර දියුණුවට පත්වෙයි. විදෙස්ගතවීමට අවශ්‍ය මූලික කටයුතු සාර්ථක වෙයි. අමතර ලාභ මතුවේ. බඩවැල් ආශ්‍රිත රෝග මතුවේ. ශුභ වර්ණය – රන්වන්, ජය අංකය – 06.
කටක
ක්‍රියාකාරකම් බහුල වෙයි. සෘජුව මුහුණදී ක්‍රියාකරයි. කෘෂිකාර්මික කටයුතුවලින්ද ජයදෙයි. තම ඥාතී මිත්‍රාදීන් ඒකරාශීව ක්‍රියාකරයි. පොදු සේවා වැඩවලද යෙදේ. හදිසි ධනවාසනා එල්ල වේ. ස්නායුගත රෝග මතු කරයි. ශුභ වර්ණය – රෝස, ජය අංකය – 01.
සිංහ
ශුභාශුභ මිශ්‍රඵල මතු කරයි. ගමන්බිමන් අධික දිනකි. ඥාති මිත්‍රාදීන් ඒකරාශීව ක්‍රියාකරන දිනකි. විනෝදගමන් යෙදේ. හදිසි ලාභ ලැබීම් මතුකරයි. අවිවේකී දිනකි. ආමාශගත රෝග ආහාර විෂවීම්වලට හේතුයි. ශුභ වර්ණය – ළාරෝස, ජය අංකය – 01.
කන්‍යා
ශුභවාදී ඵලමතු කරයි. ප්‍රබෝධමත්ව කටයුතු කරන දිනකි. රැකියාවල උසස් වීමකට හේතුයි. ප්‍රීති උත්සව යෙදේ. නවක මිතුදම් ඇතිවෙයි. හදිස ධනවාසනා මතු කරයි. මෞත්‍ර ලිංගික පද්ධතියේ රෝග සාදයි. ශුභ වර්ණය – කොළ, ජය අංකය – 06.
තුලා
ශුභාශුභ මිශ්‍රඵල මතු කරයි. පොදු සේවා ක්‍රියාවන්හි යෙදේ. රාජකාරි ස්ථානවල බාධා එල්ල වෙයි. යටපත්ව තිබූ සතුරු බලපෑම් එල්ල වෙයි. නයතුරුස්වීමට ඉඩතිබේ. සිරසගත රෝග සාදයි. ශුභ වර්ණය – ළාකහ, ජය අංකය – 08.
වෘශ්චික
ශුභවාදී ඵලමතු කරයි. ප්‍රීති උත්සව යෙදේ. නවක මිතුදම් ඇතිවෙයි. දුරගමන් විනෝදගමන් ආදියට හේතුයි. සතුරන් දමනය වෙයි. රැකියාවේ උසස්වීම්වලට හේතුයි. සන්ධි ප්‍රදාහ රෝගවලට හේතුයි. ශුභ වර්ණය – තදදුඹුරු, ජය අංකය – 02.
ධනු
ශුභ දිනකි. ප්‍රීති උත්සව යෙදේ. විනෝදජනක කටයුතු දියත් කරයි. ප්‍රබෝධයෙන් රැකියාවල යෙදේ. තනතුරු ලාභ ලැබීම්වලට හේතුයි. සතුරන් දමනය වෙයි. සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පිරිහීමට හේතු බැවින් කල්පනාකාරී වීම ශුභයි. ශුභ වර්ණය – කහ, ජය අංකය – 07.
මකර
ශුභාශුභ මිශ්‍රඵල මතුකරයි. රැකියා ස්ථානවල බාධා ඉවත්වෙයි. ව්‍යාපාරවල දියුණුවක් පෙනේ. නව නිර්මාණ ඇරඹීමට හොඳයි. පොදු සේවා සමාජ සත්කාරවල යෙදේ. ආමාශගත රෝග ආහාර විෂවීම්වලට හේතුයි. ශුභ වර්ණය – නිල්, ජය අංකය – 02.
කුම්භ
ශුභඵල ගෙනදෙයි. නවක මිතුදම් ඇතිවෙයි. ප්‍රීති උත්සව යෙදේ. සුහදතා වර්ධන කටයුතුවලද යෙදේ. රැකියාවේ උසස්වීම් වැනි දේට හේතුයි. උසස් මිතුරන් ඇසුරට පත්වෙයි. කලක් වදදුන් රෝගවල සුවතාව මතුවෙයි. ශුභ වර්ණය – ළාදුඹුරු, ජය අංකය – 05.
මීන
ශුභවාදී ඵල ගෙනදෙයි.
රැකියාලාභ ලැබීම් නව ව්‍යාපාර ඇරඹීම් ආදියට හේතුයි. සතුරන් දමනය වේ. ඇසුරු කරන්නන් අතර ප්‍රසාදය දිනයි. හදිසි ලාභ ලැබීම්වලට හේතුයි. සන්ධි රෝග ඉදිමුම් රෝග ආදියට හේතුයි. ශුභ වර්ණය0 – තැඹිලි, ජය අංකය – 09.