අමුතු වූ පොල්හේන මුහුදු තීරය

ඊයේ දිනයේ සිට මාතර පොල්හේන මුහුදු තීරයේ ජලය කොළ පැහැයට හැරී ඇති බවට වාර්තා වෙයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීම සඳහා නාරා ආයතනයේ නිලධාරීන්ද අද වෙරළ තීරයට පැමිණ ඇත.

ඔවුන් පවසන්නේ අසාමාන්‍ය ඇල්ගී වර්ධනයක් හේතුවෙන් මෙලෙස මුහුදු ජලයේ වර්ණය වෙනස් වී ඇති බවය.