හොර වැද්දන් සොයා DNA පරීක්ෂණයක්

මේ වනවිට වැදි සමාජය ආශ්‍රිත වෙළෙඳපොළක්ද නිර්මාණයවී ඇති.  මේ නිසා වැද්දන් නොවන ඇතැම් පිරිස්ද ඒ ආසන්නයේ පදිංචිවී වැද්දන් ලෙස රඟපාමින් මුදල් ඉපැයීමට පුරුදුවී ඇත. මොවුන් පිළිබඳ නවතම පර්යේෂණයක් සිදුකරන්නට කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ විද්‍යා පීඨය පියවර ගෙන තිබේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ආදිවාසී ජනතාව හෙවත් වැද්දන් නමින් හදුන්වන්නේ මෙරට පැරැණිම ජන වර්ගයකි. විදෙස් ජාතිකයන් මෙන්ම ශ්‍රී ලාංකිකයන් ඔවුන් සොයාගොස් නැරඹීම පුරුද්දක් කරගෙන ඇත.