කළුතර සිද්ධියේ ප්‍රධාන සැකකරු ලබන 26 වනදා තෙක් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත

කළුතරදී ලැගුම්හලක උඩු මහලේ සිට පැනීමෙන් ජීවිතය අහිමි වූ 16 හැවිරිදි පාසැල් සිසුවියගේ මරණය සම්බන්ධ සිද්ධියේ ප්‍රධාන සැකකරු ලබන 26 වනදා තෙක් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කිරීමට කළුතර මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය අද නියෝග කළේය.