තැලසීමියා රෝග නිවාරණය අතින් ශ්‍රී ලංකාව අසාර්ථක රාජ්‍යයක්

තැලසීමියා රෝග නිවාරණය අතින් ශ්‍රී ලංකාව අසාර්ථක රාජ්‍යයක් බවට පත්ව ඇති අතර තැලසීමියා රෝගීන්ගෙන් සියයට තුනක්ම එම රෝග වාහකයන් බව අනාවරණය වන බව කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ළමා රෝග අංශයේ ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය මහාචාර්ය සචිත් මෙත්තානන්ද මහතා පවසයි.
මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් ඔහු කියා සිටියේ තැලසීමියා රෝගය බහුලව පවතින රටවල් අතර ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරියෙන්ම සිටින බවයි.

තැලසීමියා රෝගය බහුලව පවතින ලෝකයේ අනෙකුත් රටවල් තම ජනතාව අතර මෙම රෝගය ඇතිවීම වළක්වා ගැනීමට හැකි වී ඇති බවද ඔහු පැවසීය.

නමුත් එවැනි සාධනීය තත්ත්වයක් උදාකර ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව සමත් වී නැත.

“ශ්‍රී ලංකාවේ වාර්ෂිකව ළමුන් 2,000ක් පමණ තැලසීමියා රෝගයට ගොදුරු වේ. තැලසීමියා වාහකයන් අතර විවාහයක් තැලසීමියා රෝග ලක්ෂණ සහිත දරුවන් බිහි කළ හැකිය,” මහාචාර්ය මෙත්තානන්ද පැවසීය.