ඩෙංගු අධි අවදානම් කලාප මෙන්න

පවතින වැසි තත්ත්වය එක්ක ඩෙංගු සීඝ්‍ර්‍රයෙන් ව්‍යාප්ත වෙමින් තිබේ. මැයි පළමු වැනිදා සිට මේ දක්වා ගෙවුණු දින 14 තුළ පමණක් රට පුරා ඩෙංගු රෝගීන් 4,000කට ආසන්න පිරිසක් වාර්තා වී ඇතැයි ජාතික ඩෙංගු මර්දන ඒකකය පවසයි.

වසරේ මේ දක්වා ගතවූ මාස 5 තුළ පමණක් වාර්තා වී ඇති සමස්ත ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 33,000කට අධිකය.

ඩෙංගු රෝගීන් වාර්තාවන ප්‍රමාණය අනුව රට තුළ අධි අවදානම් කලාප කිහිපයක් ජාතික ඩෙංගු මර්දන ඒකකය මගින් මේ වන විට නම් කර තිබේ.

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ එම කලාප වන්නේ,

කොළඹ මහ නගර සභා සීමාව
ගොතටුව
පිළියන්දල
කඩුවෙල
මහරගම සහ බත්තරමුල්ල
යන සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී බල ප්‍රදේශයන්ය.

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ,
වත්තල
මීගමුව
බියගම
රාගම සහ ජාඇළ
යන සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී බල ප්‍රදේශ ද අධි අවදානම් කලාප ලෙස හඳුනාගෙන තිබේ.