ජීවිත 20ක් බිලිගත් ජංගම දුරකථනය

තමාගේ ජංගම දුරකථනය ගුරුවරියක් සහ නේවාසිකාගාරයේ පාලිකාව විසින් ලබාගැනීම නිසා  ඊට පළිගැනීමක් ලෙස ගයානා වේ සිසුවියක් නේවාසිකාගාරයට ගිනි තබා  තිබේ. එම ගින්නෙන් නේවාසිකාගාරයක  නවාතැන් ගෙනසිටි ශිෂ්‍යයින් 20 දෙනෙක් ජීවිතක්ෂයට පත්විය.

පාසල් බලධාරීන් පවසන්නේ එම ගින්න සිසුවියක විසින් වුවමනාවෙන් ඇතිකර ඇති බවය.

සඳුදා (22) රාත්‍රී ඇතිකර තිබූ එම ගින්නෙන් එහි සිටි සිසුවියන් ඇතුළු 20 දෙනෙක් මියගිය අතර බොහෝ දෙනෙක් එම ස්ථානයේදීම අවසන් හුස්ම හෙළා තිබුණි.