යානා දෙකක් එකිනෙක හැපේ

ටෝකියෝ හි හනෙඩා ගුවන් තොටුපළේදී ගුවන් යානා දෙකක් එකිනෙක ගැටී ඇත.
EVA එයාර් සහ තායි එයාර්වේස් වලට අයත් ඒවා වන අතර පෙරවරු 11 ට පමණ කුලී රථ මාර්ගයක් අසලදී එකිනෙක ගැටී ඇතැයි සෙනසුරාදා උදෑසන වාර්තා කළේය.
EVA එයාර් ගුවන් යානයේ මගීන් සහ කාර්ය මණ්ඩලය 207 ක් සිටි අතර තායි එයාර්වේස් ගුවන් යානයේ තවත් 264 දෙනෙකු සිටි නමුත් තුවාල කිසිවක් වාර්තා වී නොමැත.