සිරුරු කොටස් විකුණු තිදෙනෙකුට නඩු

හාවඩ් වෛද්‍ය විද්‍යාලයීය මොචරියේ කළමනාකරු සහ තවත් තිදෙනෙක්ට එරෙහිව නඩු පවරා තිබේ.

ඒ, සොරකම් කරන ලද මිනිස් සිරුරු කොටස් මිලදී ගැනීම සහ විකිණීමේ චෝදනාව සම්බන්ධයෙනි.

පර්යේෂණ සහ අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා හාවඩ් විශ්වවිද්‍යාලයට පරිත්‍යාග කර තිබූ මළ සිරුරු වලින් “හිස්, මොළ කොටස්, සම සහ අස්ථි” ලබාගෙන එම කොටස් ඔන්ලයින් ඔස්සේ විකිණු බවට සෙද්‍රික් ලොඩ්ජ් ට එරෙහිව චෝදනා එල්ලවී තිබේ.

චෝදනා පත්‍රයේ සඳහන් වන්නේ ඔහු සහ ඔහුගේ බිරිඳ, ඩෙනිස් අමෙරිකාවේ පෙන්සිල්වේනියා සහ මැචචුසෙට්ස් හි වෙසෙන ගැණුම්කරුවන්ට එසේ ඔන්ලයින් ඔස්සේ සිරුරු කොටස් විකුණා ඇති බවය.