පාට කළ පරිප්පු ගබඩාව වටලයි

පාරිභෝගිකයින් නොමග යවන ආකාරයෙන් පරිප්පුවල ස්වාභාවික වර්ණය වෙනස්කර වෙළෙඳපොළට යැවීම සඳහා ප්‍රති නිෂ්පාදනය කරන ගබඩාවක් පාරිභෝගික සේවා අධිකාරියේ හදිසි වැටලීම් ඒකකයේ නිලධාරීන් ඊයේ (15) වටලා තිබුණි.

එහිදී අදාළ ගබඩාවේ තිබී මිනිස් ශරීරයට අහිතකර වර්ණකාරක යෙදවූ පරිප්පු ටොන් 4කට ආසන්න තොගයක් සොයාගත් බව එම නිලධාරීන් පැවසීය.

උස්වැටකෙයියාව ප්‍රදේශයේ ගබඩාවක ආනයනික පරිප්පු සඳහා වර්ණ ගන්වා වෙළෙඳපොළොට නිකුත් කිරීමේ ජාවාරමක් ක්‍රියාත්මක බවට පාරිභෝගික සේවා අධිකාරියේ හදිසි වැටලීම් ඒකකයට ලද තොරතුරක් අනුව වැටලීම සිදුකර තිබුණි.