කාසියේ වාසිය සිම්බාබ්වේ ට

ලෝක කුසලාන තරගාවලියට සුදුසුකම් ලබාගැනීමේ තරගාවලියේ A කාණ්ඩය යටතේ සිම්බාබ්වේ සහ නේපාලය අතර පැවැත්වෙන තරගයේ කාසියේ වාසිය දිනාගැනීමට සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායම සමත් විය.

ඒ අනුව, සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායමේ නායකයා තීරණය කළේ පළමුවෙන් පන්දුව පහරදීමේ අවස්ථාව නේපාලය කණ්ඩායමට ලබාදීමටය.