පෘථිවිය සමීපයෙන් ගමන් කරන ග්‍රහකයක්

විශ්කම්භය මීටර් 160 ක් පමණ වන  ග්‍රහකයක් හෙට දිනයේදී පෘථිවියට ආසන්නයෙන් ගමන් කරනා බව නාසා ආයතනය පවසයි.

මේ අතර එය පෘථිවියට සැතපුම් මිලියනයක් ආසන්නයෙන් ගමන් කිරීමට නියමිත බවද අදාළ වාර්තා වැඩිදුරටත් පෙන්වාදෙයි.

එය පැයට සැතපුම් 26,000ක වේගයකින් ගමන්ගැනීමට නියමිතය.

පෘථිවියට ඉතාමත් සමීපයෙන් ගමන් කළත්, විද්‍යාඥයින් පුරෝකතනය කරන්නේ ඉන් කිසිදු හානියක් සිදුනොවනු ඇති බවය.