අයහපත් කාලගුණය හේතුවෙන් හැටන් පාසල් හෙට සහ අනිද්දා වසයි

හැටන් අධ්‍යාපන කලාපයේ රජයේ සියලුම පාසල් හෙට සහ අනිද්දා (06,07) දෙදින ද වසා තැබෙන බව එම කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය නිවේදනය කරයි.

තවදුරටත් එම ප්‍රදේශයට බලපා ඇති අයහපත් කාලගුණය හේතුවෙන් මෙම තීරණය ගත් බව කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය වැඩිදුරටත් පවසයි.

හැටන් ප්‍රදේශය ආශ්‍රිතව පවතින අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් රජයේ සියලුම පාසල් අද (05) දිනයේද වසා තැබුණි.