උතුරු කොරියාවෙන් දිගදුර මිසයිල ප්‍රහාරයක්

අන්තර් මහද්වීපික දිගදුර මිසයිලයක් උතුරු කොරියාව විසින් ජපාන මුහුදු සීමාවට එල්ල කර ඇත.  .

ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය පැවසුවේ, එම මිසයිලය ජපාන මුහුදු සීමාවේ පතිත වූ බවය.

මේ අතර, උතුරු කොරියාවේ එම ක්‍රියාව හෙළා දකිමින් දකුණු කොරියානු සහ අමෙරිකානු නිලධාරීන් ප්‍රකාශ නිකුත් කර තිබේ.

විචාරකයින් පවසන්නේ, දකුණු කොරියානු මුහුදු සීමාවට අමෙරිකානු න්‍යෂ්ටික සබ්මැරීනයක් එවීමේ සැලැස්මට සහ ඒ අසල ගුවන් මෙහෙයුම් වැඩිකිරීමට දකුණු කොරියාව සහ අමෙරිකාව ගෙන ඇති තීරණයට විරෝධය දක්වමින් උතුරු කොරියාව මෙම මිසයිලය මුදාහැර ඇති බවය.