තායිලන්ත මැතිවරණය දිනූ පීටා ට අගමැති ධුරය ගිලිහෙන ලකුණු

ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා මුල්තැන දෙන බවට පොරොන්දු වෙමින් තායිලන්ත මැතිවරණය ට ඉදිරිපත් වී ඉන් ජයග්‍රහණය කළ පිටා ලිම්ජාරොන්රාත් ට (Pita Limjaronrat) එරට අගමැති වීමේ අවස්ථාව අහිමි වී තිබේ.

ඒ අවශ්‍ය පාර්ලිමේන්තු ඡන්ද ප්‍රමාණය ලබාගැනීමට නොහැකි වීම නිසාය.

ඔහුට සහ ඔහුගේ සහායකයන්ට පහළ මන්ත්‍රී මණ්ඩලයේ බහුතරය ඇති නමුත් ආසන 249කින් යුත් සෙනෙට් සභාව දිනා ගැනීමට නොහැකි වී ඇත.

සෙනෙට් සභාවේ සාමාජිකයින් පසුගිය මිලිටරි පාලනය විසින් පත්කළ අය වෙති.

“මගේ දැක්ම සහ සෙනෙට් සාමාජිකයන්ගේ සැකයන් නැති කිරීමට මම මගේ උපරිම උත්සාහය ගන්නවා”… යනුවෙන් පිටා ලිම්ජාරොන්රාත් (Pita Limjaronrat) ප්‍රකාශ කර ඇත.

මේ අතර, මූව් ෆෝවඩ් පක්ෂයේ නායකයාද වන පිටා ලිම්ජාරොන්රාත් ට (Pita Limjaronrat) එරෙහිව අධිකරණයේ පැමිණිලි දෙකක් විභාග වෙමින් පවතියි.