ජුලි මස 25 වන අඟහරුවාදා – අද දින රාහු කාලය 3:04සිට 4:34 දක්වා

අද අද ක්‍රි. ව.2023 ක්‌ වූ ජුලි මස 25 වන අඟහරුවාදා දිනයයි.

අද දින සූර්‍ය උදාව පෙ. ව.6:04ට සූර්‍ය අස්තය ප. ව. 6:30ට

ශ්‍රී බු. ව. 2565 ක්‌ වූ අධි නිකිණි පුර සතවක තිථිය අ. භා.3:08දක්වාත් ඉන්පසු පසුදින අ.භා.3:52 දක්වා පුර අටවක තිථිය පවති. අටවක සිල් අද

සිධ යෝගය අ.භා.3:00 දක්වා ද ඉන්පසු සාධ්‍ය යෝගය පසු දින දක්වා පවතී.

Garaja කරණය පූ. භා.2:30දක්වා ද ඉන්පසු වාණිජ කරණය අ. භා.3:08දක්වා ද ඉන්පසු විෂ්ඨී කරණය පසුදින දක්වාද ක්‍රියාත්මක වේ.

අද දිනය තුල රවි කටක රාශියේ අංශක 7 කලා 40 විකලා 21 ක්‌ පවතීන කුජ දිනයයි. ( පෙ. ව. 6:00 න් ආරම්භ වේ.)

අද දින චන්ද්‍රයා කන්‍යා රාශියේ ද ඉන්පසු තුලා රශියේද ගෝචරය වන බැවින් කුජට හිමි සිත නැකත කුජ දිනය තුල ක්‍රියාත්මක වේ.

ඒ අනුව අද දිනය තුල පුරා මුවසිරස, සිත, දෙනට,අද, සා, සියාවස, පුෂ, අනුර, උත්‍රපුටුප, අස්විද, මා, මුල, කැති, උත්‍රපල්, උත්‍රසල, රෙහෙණ, හත, සුවණ, යන නැකත් වලින් උපන් අයට සීහුම් වේ.

විවාහ මංගල කටයුතු, ඒ සඳහා ගමන් බිමන්, නෑදෑ හිතවත් අය වෙනුවෙන් වෙහෙස වීම්, තරඟ විබහග, මුදල් ගණුදෙනු සහ මුල්‍ය ආයෝජන සඳහා අද දිනය සුභදායක වේ.

අද දින රාහු කාලය 3:04සිට 4:34 දක්වා රාහු කාලය වේ. මෙය දිවා රාත්‍රී දෙකටම පොදුවේ.

ශුභ දිශාව නැගෙනහිර දිශාව

පෙ. ව.5:38 ට ගමන් සදහා පිටත් වීම, ශුභ කටයුතු ආරම්භ කිරීම සඳහා සුබ වේ.
පෙ. ව. 11:24ට මංගල නැකත බාර දීම, වෙනත් තනතුරු බාර ගැනීම, නව ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීමට ඉහත නැකත් සීහුම් වන අයට වඩාත් ශුභයි.

මෙතැන් සිට ලග්නයෙන් ලග්නයට අද දවස විසදෙන්නේ කොහොමද බලමු.

මේෂ ලග්නය

මේෂ ලග්නයෙන් උපන් අයගේ ලග්නාධිපති කුජ සහ නැකත් අදිපති කුජ බලවත් බැවින් අද දවස ඔබ‍ට අලුත් වැඩකටයුතු වලට සුබ දිනයකි. මුල්‍ය ආයෝජන වැඩිකර ගත හැක. ව්‍යාපාර දියුණු කර ගැනීමට අවස්ථාව හිමිවේ. වාසනාවන්ත දිනයකි.

ජය අංක 6,8
ශුභ වර්ණ රතු වර්ණය

වෘෂභ ලග්නය

ලග්නාධිපති සිකුරු සමඟ නැකත කුජ සමඟ සම ගත බැවින් වන අද දිනය තුල තරඟකාරී කටයුතු වලට බාදක පවතී. අනතුරු ඇති බැවින් ප්‍රවේසමෙන් කටයුතු කරන්න. දුර බැහැර ගමන් බිමන් යෙදේ.

ජය අංක 3,9
ජය වර්ණය කහ වර්ණය

මිථුන ලග්නය

මිථුන ලග්නයෙන් උපන් ඔබගේ ලග්නදිපතිය බුධ සහ නැකත් අදිපති කුජ සම ගත බැවින් සලසුම්කල පරිධි කටයුතු දිදු කල හැකිවේ. තරඟ විබහග සඳහා සුබ වේ. දුර බැහැර ගමන් යෙදේ. අන් අය වෙනුවෙන් කාලය කැප කිරීමට සිදුවේ.

ජය අංක 2,8
ජය වර්ණ කොළ වර්ණය

කටක ලග්නය

කටක ලග්නයෙන් උපන් ඔබගේ අද අඟහරුවාදා දිනය තුල ලග්නදිපති සඳු ගෝචර වන්නේ කුජගේ නැකතක ගෝචර වන බැවින් සිතුවිලි අලංකාර අයුරින් ගොඩ නංවා නව නිර්මාණය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ හැකියාව පවතී. සිත, කය, වචනය සංවර කර දැවැන්ත ගමනක් යාමට හැකියාව ඇත. මුල්‍ය ආයෝජන තුලින් වත්කම් ගොඩනගා ගත හැක.

ජය අංක 1:3
ජය වර්ණ සුදු වර්ණය

සිංහ ලග්නය

සිංහ ලග්නයෙන් උපන් ඔබගේ ලග්නාදිපති රවි සමඟ නැකත අදිපති කුජ සමඟ මිතුරු ගත වන බැවින් හොඳ පෞෂයෙන් යුතුව කටයුතු කල හැක. අදායම වර්දනය කර ගත හැක. තම කටයුතු වෙනුවෙන් වෙහෙස මහන්සි වී වැඩ කල හැකි දිනයකි. ක්‍රීඩා කටයුතු සාර්ථක කෙරේ.

ජය අංක 4,9
ජය වර්ණ රතු වර්ණය

කන්‍යා ලග්නය

කන්‍යා ලග්නයෙන් උපන් ඔබගේ ලග්නාදිපති බුධ සහ නැකත අදිපති කුජ සම ගත බැවින් නව ආයෝජන අවස්ථාව වලින් පාඩු සිදුවීමට හේතු යෙදේ. දුරදිග බලා කටයුතු සිදු කල යුතුය. නොකළ වැරදි වලට හසු වේ.

ජය අංක 1,4
ජය වර්ණ කොළ වර්ණය

තුලා ලග්නය

ලග්නදිපති සිකුරු නැකත අදිපති සඳු සමඟ සම ගත බැවින් අද දිනය තුල ඔබ‍ට වෙහෙස මහන්සියෙන් වැඩකටයුතු වල යෙදිය යුතු වේ. විවිධ ගමන් බිමන් යෙදේ. විවාහ මංගල කටයුතු සඳහා ශුභාවේ. මංගල කරුණු සාකච්චා කිරීමට ද ශුභයි.

ජය අංක 1,2
ජය වර්ණ කහ වර්ණය

වෘච්චික ලග්නය

වෘච්චික ලග්නයෙන් උපන් ඔබගේ ලග්නාධිපති කුජ සමඟ නැකත අදිපති කුජ බැවින් අද දවසේ මුල්‍ය ආයෝජන සාර්ථක වේ. ව්‍යාපාර කටයුතු සාර්ථක කර ගත හැක. ගැටළු නිරාකරණය කර ගත හැක. දුර බැහැර අයගෙන් වාසි සැලසේ. ශුභ පණිවිඩ අසන්න ලැබේ.

ජය අංක 5,8
ජය වර්ණය දම් වර්ණය

ධනු ලග්නය

ධනු ලග්නයෙන් උපන් ඔබගේ ලග්නාධිපති ගුරු නැකත අදිපති කුජ සමඟ මිතුරු ගත බැවින් අධ්‍යාපන කටයුතු දියුණු වේ. තරඟ කාරී කටයුතු වලින් ජයග්‍රහණය අත් වේ. හොඳ විස්වාසයකින් කටයුතු කලයුතු දිනයකි. මුදල් වාසි ඇතිවේ. භූමි ලාබ හිමිවේ.

ජය අංක 2,4
ජය වර්ණය කහ වර්ණය

මකර ලග්නය

මකර ලග්නයෙන් උපන් ඔබගේ ලග්නාධිපති ශනි නැකත අදිපති කුජ සමඟ සම ගත බැවින් දුර බැහැර ගමන් වලදී ප්‍රවේසම් වන්න. විදේශ ගමන් වලට ශුභයි . විදේශ ආයෝජන තුලින් ලාබ ලැබීම ශුභ දිනයකි. මිතුරු ඇසුරේදී ප්‍රවේසම් වන්න. නොකළ වැරදි වලට හසු වේ.

ජය අංක 3,7
ජය වර්ණ නිල් වර්ණය

කුම්භ ලග්නය

කුම්භ ලග්නයෙන් උපන් ඔබගේ ලග්නදිපති ශනි නැකත අදිපති කුජ සමඟ සම ගත බැවින් අද දවසේ විඩාබර ගතියෙන් මිදී තම කටයුතු සිදුකල හැකිය. මුල්‍ය ආයෝජනය වාසි සහගත වේ. ගෘහ ආශ්‍රිත හදිසි අනතුරු වලට හේතු වියහැක.ප්‍රවේසමෙන් කටයුතු කරන්න.

ජය අංක 2,3
ජය වරණ ලා නිල් වර්ණය

මින ලග්නය

මිණ ලග්නයෙන් උපන් ඔබගේ ලග්නාධිපති ගුරු නැකත අදිපති කුජ සමඟ මිතුරු ගත බැවින් අද දවස ඔබ‍ට නිසි කළමනාකරණයෙන් කටයුතු කිරීමෙන් වාසි අත් වේ. දුර බැහැර අයගෙන් වාසි සැලසේ. විදේශ ගමන් විදේශ ආයෝජන වලට ශුභ දිනයකි.

ජය අංක 4,7
ජය වර්ණ කහ වර්ණය

 

Astrolankasri ජ්‍යෝතිර් විද්‍යා පර්යේෂණ පාසලේ විදුහල්පති
ජ්‍යෝතිර් විද්‍යා, ගුප්තවිද්‍යා,වාස්තුවිද්‍යා,හස්තරේකා පාඨමාලා උපදේශක ආචාර්ය

ඉනෝකා චතුරානි හපුආරච්චි

T. P. 072 850 88 24 / 034 433 02 00
W/A 078 391 46 77 / 077 106 68 10