කැනඩා අගමැති දික්කසාද වෙයි?

කැනඩා අග්‍රාමාත්‍ය ජස්ටින් ටෘෘඩෝ සිය බිරිඳගෙන් වෙන්වීමට කටයුතු කර තිබේ. ජස්ටින් සහ සොෆියා 2005 වසරේදී විවාහ වූ අතර ඔවුන්ට දරුවන් තිදෙනෙක් සිටී.

“ඉතා අපහසු එහෙත් ප්‍රතිඵලදායී අදහස් හුවමාරුවකින් පසුව මේ තීරණය ගත්තා..” යනුවෙන් ඔවුන් නිවේදනය කර තිබුණි.

මේ අතර එරට අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය පැවසුවේ දෙපළ වෙන්වීමට අදාළ එකඟතාවයට අත්සන් කළ ද දෙදෙනා එකට මහජන උත්සව සඳහා එක්වන බවය.

ඒ අනුව, සිය විවාහක බිරිඳගෙන් වෙන්වන බවට සිය ධුරයේ කටයුතු කරමින් සිටියදීම නිවේදනය කළ දෙවැනි කැනඩා අගමැතිවරයා වන්නේ ජස්ටින් ටෘෘඩෝ ය.