දඹුල්ල පෙරමුණට

ලංකා ප්‍රීමියර් ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ පෙරමුණ ගැනීමට ‘දඹුල්ල අවුරා’ කණ්ඩායම සමත්ව තිබේ.

සහභාගී වූ තරග 5න් තුනක් ජයගත් ‘දඹුල්ල අවුරා’ කණ්ඩායම මෙලෙස ලකුණු සටහනේ පෙරමුණ ගැනීමට සමත්ව ඇත.

ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ දෙවැනි ස්ථානයේ පසුවන ‘ගෝල් ටයිටන්ස්’ කණ්ඩායම වන අතර ඔවුන් තරග 4ක් ක්‍රීඩාකර ඇති අතර ඉන් තරග තුනක් ජයගෙන තිබේ.

‘කලම්බු ස්ට්‍රයිකර්ස්’ කණ්ඩායම් මේ වන විට ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ තෙවන ස්ථානයේ පසුවන අතර ඔවුන් තරග 4ක් ක්‍රීඩාකර ඉන් තරග දෙකක් ජයගෙන ඇත.

ලංකා ප්‍රීමියර් ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ගියවර ශූරයින් වන ‘ජැෆ්නා කින්ග්ස්’ කණ්ඩායම ඊයේ ‘දඹුල්ල අවුරා’ කණ්ඩායම හමුවේ ලද පරාජයත් සමග මේ වන විට ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ සිව්වන ස්ථානයේ පසුවෙයි.

ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ පස්වැනි ස්ථානයේ පුසවන ‘බී ලව් කැන්ඩි’ කණ්ඩායම වන අතර ඔවුන් තරග 4ක් ක්‍රීඩාකර ඇති අතර ඉන් තරග දෙකක් ජයගෙන තිබේ.