ඇෆ්ගනිස්තාන කාන්තාවන්ට විදෙස් විශ්වවිද්‍යාලවලට ඇතුළුවීම තහනම්

ඇෆ්ගනිස්තාන කාන්තාවන්ට ශිෂ්‍යත්ව මත විදෙස් විශ්වවිද්‍යාලවලට ඇතුළුවීම තලෙයිබාන් පාලනය විසින් තහනම් කර තිබේ.

තලෙයිබාන් කාන්තාවන්ට විශ්වවිද්‍යාල තහනම් කිරීමට පසුගිය වසරේ දෙසැම්බර් මාසයේදී පියවර ගෙන තිබුණි.

කෙසේ වෙතත් ඇතැම් කාන්තාවන් ශිෂ්‍යත්ව මගින් එක්සත් අරාබී එමීර් රාජ්‍යයේ ඩුබායි විශ්වවිද්‍යාලය වෙත ඇතුළු වී තිබු බව වාර්තාවිය.

කෙසේ වුවද පසුගිය ජුලි මාසයේ සිට අධ්‍යාපන වීසා මත ඇෆ්ගනිස්තාන කාන්තාවන්ට විදෙස් ගත වීම තහනම් කර තිබේ.

ඇෆ්ගනිස්තාන කාන්තාවක් විදෙස්ගත වීමේදී ඇයගේ ස්වාමි පුරුෂයා හෝ පියා හෝ සහෝදරයෙක් සමග යා යුතුබව වාර්තාවෙයි