19 වැනි ආසියානු ක්‍රීඩා උලෙළ ඇරඹේ

19 වැනි ආසියානු ක්‍රීඩා උලෙළ චීනයේ හැංජොහි දී අද (23) ආරම්භ වීමට නියමිත ව තිබේ.

සමාරම්භක උත්සවය අද පැවැත්වෙන්නේ, හැංජෝ ඔලිම්පික් ක්‍රීඩාංගණයේ දීය.

19 වැනි ආසියානු ක්‍රීඩා උලෙළ චීනයේ හැංජොහි දී ඉකුත් වසරේ පැවැත්වීමට නියමිත ව තිබුණ ද කොවිඩ් වෛරසය යළි එරට ප්‍රදේශ කිහිපයක ව්‍යාප්ත වීමත් සමඟ ක්‍රීඩා උලෙළ මෙම වසරට කල්දැමීමට සංවිධායකයෝ තීරණය කළහ.

චීනය ආසියානු ක්‍රීඩා උලෙළක් සඳහා සත්කාරකත්වය ලබා දෙන තුන් වැනි අවස්ථාව මෙය වේ.

සමාරම්භක උත්සවය ක්‍රීඩා උලෙළේ ප්‍රධානතම ක්‍රීඩාංගණය වන හැංජෝ ඔලිම්පික් ක්‍රීඩාංගණයේ දී අද පැවැත්වීමට නියමිත අතර, සමාප්ති උත්සවය ද ප්‍රේක්ෂකයන් 80,000කට අසුන්ගත හැකි එම ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්වීමට නියමිත ව තිබේ.