ගාසා තීරයේ සීමිත ගොඩබිම් ප්‍රහාරයක්

ඊශ්‍රායල හමුදා ඊයේ රාත්‍රී ප්‍රථම වරට යුධ ටැංකි යොදාගනිමින් ගාසා තීරයේ සීමිත ගොඩබිම් ප්‍රහාරයක නිරත වූ බව වාර්තා විය.

එහිදී ඔවුන් දරුණු ප්‍රහාරයක් එල්ල කළ බවත්, ගාසා තීරයේ සිය කාර්යාංශයේ ප්‍රධානියාගේ පවුලේ සාමාජිකයන් මරුමුවට පත් කළ ගුවන් ප්‍රහාරයෙන් පසු මෙම ගොඩබිම් මෙහෙයුම සිදුුකර ඇති බවත් අල් ජසීරා ප්‍රවෘත්ති සේවාව සඳහන් කළේය.

ඊශ්‍රායල හමුදාව පසුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ප්‍රකාශ කළේ සිය හමුදා යුද ටැංකි යොදාගනිමින් උතුරුදිග ගාසා තීරයේ ඉලක්කගත මෙහෙයුමක් ක්‍රියාත්මක කළ බවයි.

හමාස් ඉලක්ක කරගත් එම මෙහෙයුම යුද්ධයේ මීළඟ අදියර සඳහා සුදානම්වීමක් ලෙස ඊශ්‍රායල හමුදාව හඳුන්වනු ලැබීය.

එමෙන්ම මෙහෙයුම නිමවා සිය හමුදා ගාසා තීරයේ නික්මුණු බව ඊශ්‍රායල හමුදාව සඳහන් කළේය.