දෙවියන්ගේ මල අතුරුදන් ?

මධ්‍යම තායිවානයේ අලිෂාන් හි මීදුම සහිත කඳුකරය තුළ දෙවියන්ගේ මල යැයි හදුන්වනු ලබන මලක් තිබේ.
Dendrobium උඩවැඩියා නොහොත් රන්වන් උඩවැඩියා ලෙස හදුන්වන මෙම පුෂ්පය,  දිලිසෙන කොළ පැහැති ශාකයක පොකුරු ලෙස හට ගනී. මල වටා තැඹිලි පැහැ වාටියක් ඇති අතර, මලෙහි මැද කහ පැහැයෙන් යුතු වෙයි. ලස්සන නමුත් සුවදක් නොමැති පුෂ්පයකි. ආදිවාසී Tsou ජනයා මෙම පුෂ්පය දෙවියන්ගේ මල් ලෙස හදුන්වන ලදී.
“ගෝත්‍රයේ තියෙන අපේ උත්සව සඳහා දෙවියන්ගේ මල තිබිය යුතුයි. එසේ නොවුවහොත්, දෙවියන් වහන්සේට අපව සොයා ගැනීමට නොහැකියි ,” යනුවෙන් ගෝත්‍රික වැඩිහිටියෙකු වන ගාඕ දේශෙං පවසයි.