ඔබේ දෛවය – දෙසැම්බර් 19 වැනිදා අඟහරුවාදා

මේෂ –

වගකීම් බහුල වෙයි. තවද අතපසු වීම්වලට හේතුයි. අනවශ්‍ය වියපැහැදම් ඇතිවීම නිසා තරමක් ණය තුරුස්වලට ද හේතුයි. සතුරන් දමනය කර තම වැඩ ඉදිරියට ගෙන යයි. සෙම් රෝග ඌෂ්ණ රෝග මතුවේ. ශුභ වර්ණය සුදු, ජය අංකය 07.

වෘෂභ –

තම අරමුණු බාධා ගෙන දෙයි. සිත් නොසන්සුන් ක්‍රියාවන් යෙදේ. ඍජුගුණයෙන් ක්‍රියා කළයුතු පොදු සේවා සමාජ සත්කාරක ක්‍රියා ආදියෙහි යෙදේ. මහජන ප්‍රසාදයට පත්වන කරුණුවල යෙදේ. සන්ධි ප්‍රදාහ රෝග මතු කරයි. ශුභ වර්ණය අළු පැහැය, ජය අංකය 02.

මිථුන –

ක්‍රියාශීලී දිනකි. ලිපි ලේඛන ක්‍රියාවන්ගෙන් ජය ලබයි. ගමන් බිමන් ද යෙදේ. නීතිමය ගැටලු යහපත් ලෙස නිරාකරණය වෙයි. භූමිය පිළිබඳ ක්‍රියාකාරකම්වලින් ද ජය ගෙන දෙයි. ලාභ ලබයි. වාතාධික රෝග මතු කරයි. ශුභ වර්ණය කොළ, ජය අංකය 03.

කටක –

රාජකාරි උනන්දුවෙන් ඉටුකරයි. ප්‍රීති සාද යෙදේ. උගතුන් වියතුන් ඇසුරට පත්වෙයි. තම වටිනාකම මතුවේ. නව නිර්මාණකරණයට හේතුයි. අමතර ආදායම් මාර්ග සැකසේ. හදිසි ලාභ දෙයි. සිරස ගත රෝග මතු කරයි. ශුභ වර්ණය රෝස, ජය අංකය 04.

සිංහ –

ශුභාශුභා මිශ්‍රඵල මතු කරයි. බොහෝකොට හුදකලාව ගත කරයි. මිතුරන් සමග සුහදතාව මතු කරයි. තම ආර්ථිකයේ සැලසුම් හීනවෙයි. ස්ථාන මාරුවකට හේතු මතුවෙයි. ස්නායුගත රෝගවලට හේතුයි. ශුභ වර්ණය තැඹිලි, ජය අංකය 01.

කන්‍යා –

ශුභාශුභ මිශ්‍රඵල මතු කරයි. අලසගති ඉස්මතු කරයි. ජීවිතයේ ක්‍රියාකාරකම් ගැන කලකිරෙයි. තරමක් දහමට ලැදිව ක්‍රියාකරයි. තම ඥාතීන්ගෙන් උදව් උපකාර ද ලබයි. සෙම් රෝග මතු කරන දිනකි. ශුභ වර්ණය රන්වන්, ජය අංකය 06.තුලා –

තරමක් කලකිරීම් මත දවස ගෙවයි. තම ඥාතීන් සමග තරමක් සුහදතා වර්ධන කටයුතුවල යෙදේ. ආර්ථිකයේ පීඩා මතු කරයි. ණයතුරුස් වීමට ද ඉඩ තිබේ. දහමට ලැදිවෙයි. බඩවැල්වල රෝග, අර්ශස් රෝග මතුවේ. ශුභ වර්ණය ක්‍රීම්, ජය අංකය 07.

වෘශ්චික –

ශුභාශුභ මිශ්‍රඵල මතු කරයි. සිත් චංචල කරවන ක්‍රියාවන් යෙදේ. පවුලේ සාමාජකියන් සමග තරමක් වාද මතු කරයි. ඉවසීමෙන් ක්‍රියාකළ යුතු දිනකි. හදිසි ලාභ මතුවේ. මුඛ රෝග, සිරසගත රෝග මතුවේ. ශුභ වර්ණය රතු, ජය අංකය 08.

ධනු –

ශුභාශුභ දෙයි. කලකිරීම් ඇතිකරවන ප්‍රශ්න මතු කරයි. වැයපස ඉහළ යන කරුණු යෙදේ. ඍජු ගුණයෙන් ක්‍රියාකරයි. දහමට ලැදිවෙයි. තම ඥාතීන්ද දහමට යොමු කරවයි. මුත්‍රා ආසාදන රෝග මතුවෙයි. ශුභ වර්ණය දම්, ජය අංකය 01.

මකර –

ශුභවාදී ඵල දෙයි. තම ඥාතීන් සමග සුහදතා වර්ධන ක්‍රියාවන්හි යෙදේ. මිල මුදල් වැයවන කරුණු යෙදේ. නව නිර්මාණ ඇරඹීමට හේතුයි. තම පවුලේ සාමාජිකයන් දහමට යොමු කරවයි. සෙම් රෝග මතුවෙයි. ශුභ වර්ණය තද දුඹුරු, ජය අංකය 03.

කුම්භ –

ශුභාශුභ මිශ්‍රඵල දෙයි. හුදකලාව ක්‍රියාකරයි. තම ඥාතීන්ගේ අවශ්‍යතා මත මිල මුදල් වැය කිරීමට සිදුවෙයි. ආදර සබඳතා වර්ධනය වෙයි. දහමට ලැදිව ක්‍රියාකරයි. වාතාධික රෝග ඇතිවන දිනකි. ශුභ වර්ණය නිල්, ජය අංකය 05.

මීන –

ශුභාශුභ ඵල දෙයි. තම නිවසේ ක්‍රියාකාරකම්වල යෙදේ. ඥාතීන් සමග සුහදතාව ඇතිකර ගනී. මිල මුදල් වැය වෙයි. ණයතුරුස්වලට ද හේතුයි. ආගමික ක්‍රියාවන් ගරු කරයි. ඉදිමුම් රෝගවලට හේතුයි. ශුභ වර්ණය කහ, ජය අංකය 09.