තායිවාන ජනාධිපතිවරණයේ ජයග්‍රාහකයා ලායි චින්ග් තේ

චීන විරෝධී පාලක ප්‍රජාතාත්ත්‍රික ප්‍රගතිශීලී පක්ෂය නියෝජනය කරමින් මෙවර මැතිවරණයට ඉදිරිපත්වූ ලායි චින්ග් තේ තායිවාන ජනාධිපතිවරණය ජයග්‍රහණය කර තිබේ.

ඔහු මිලියන 5කට අධික ඡන්ද ප්‍රමාණයක් දිනා ඇති අතර ඔහු වාර්තා අතරට එක්වී ඇත්තේ මිලියන 5 සීමාව පසු කළ පළමු තායිවාන ජනාධිපතිවරයා ලෙසය.

චීනයට වඩා අමෙරිකාව සමග සමීප සබඳතා පැවැත්වීමට කැමැත්තක් දක්වන නායකයෙකු ලෙස ඔහු ප්‍රකටව සිටී.

ඔහු තායිවානයේ වත්මන් ජනාධිපති සාන් ඉන් වේන්ටත් වඩා චීන විරෝධී දැඩි බේදුම්වාදී මතදාරියෙකු බව චීනයේ මතය යි.