විදුලි ගාස්තු සංශෝධනයක්ද ?

විදුලි ගාස්තු සංශෝධනයට අදාළ දත්ත ඇතුළත් වාර්තාව තම කොමිසම වෙත ලැබුණු බව මහජන උපයෝගීතා කොමිසම පවසයි.

නිවේදනයක් නිකුත්කරමින් ඔවුන් සඳහන් කළේ ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ විදුලි ගාස්තු සංශෝධන යෝජනාව අද දිනයේ කොමිෂන් සභාවට ලැබුණු බවය.

එය මහජනතාවගේ දැනගැනීම සඳහා ප්‍රසිද්ධියට පත්කරන බවද එම කොමිෂන් සභාව සඳහන් කළේය.

කෙසේවෙතත් නව විදුලි ගාස්තු සංශෝධනය පෙබරවාරි මාසයේ සිදුවනු ඇති බව විදුලිබල මණ්ඩලයේ ජ්‍යේෂ්ඨ ප්‍රකාශකයෙකු සඳහන් කළේය.