අයිස්ලන්තයේ ගිනි කන්දක් විදාරණය වෙයි

අයිස්ලන්තයේ නිරිතදිග ග්‍රින්ඩාවික් නගරය ආසන්නයේ පිහිටි ගිනි කන්දක් විදාරණය වී තිබේ.

ඉන් ලාවා ගලායාමෙන් ග්‍රින්ඩාවික් නගරයේ නිවාස ඇතුළු ගොඩනැගිලි රැසක් ගිනි ගැනීමට ලක්ව ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

ගිනි කඳු විදාරණයට ඇති අවදානම සළකා 4000ක් පමණ වන නගර වැසියන් නිවාසවලින් ඉවත් කිරීම හේතුවෙන් කිසිදු ජීවිත හානියක් වාර්තා වී නොමැත.

නගරයට පිවිසෙන ප්‍රධාන මාර්ග පවා ලාවාවලින් වැසී යාමෙන් අවහිර වී තිබේ.

මේ සමග ප්‍රදේශයට හදිසි තත්ත්වයක් නිවේදනය කිරීමට ද බලධාරීන් කටයුතු කර තිබිණි.