ලෝක ස්ථුලතා දිනය අදයි

ලෝකයේ වැඩිහිටි ජනගහනයෙන් බිලියන 1.9කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් අධිබර සහිත පුද්ගලයින් වන අතර ඉන් මිලියන 650ක් ස්ථුලතාවයෙන් පෙළෙන බව ජාතික දියවැඩියා මධ්‍යස්ථානයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ප්‍රජා වෛද්‍ය විශේෂඥ ශාන්ති ගුණවර්ධන මහත්මිය පවසන්නීය.

ලෝක ස්ථුලතා දිනය සෑම වසරකම මාර්තු මස 04 වන දිනට එනම් අද දිනට යෙදී තිබේ.

ඒ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින් ප්‍රජා වෛද්‍ය විශේෂඥ ශාන්ති ගුණවර්ධන මහත්මිය මෙම අදහස් පළ කළාය.

“මේකේ වැදගත්කම වෙන්නේ, හැමෝම දන්න විදියට ස්ථූලතාවය නැත්නම් තරබාරු කියන වචනය තමා වැඩිය හොඳ. මේ තරබාරුබව විශාල ප්‍රශ්නයක් විදියට දැන් මතුවෙමින් පවතිනවා. මේ නිසා ඇතිවෙන ලෙඩ රෝග ප්‍රමාණයත් වැඩිවෙලා. ලෝකයේ බිලියන 1.9ක් බර වැඩි පුද්ගලයින් ඉන්නවා. ඉන්නවා මිලියන 650ක් තරබාරු බැවින් පෙළෙනවා. එහෙම ගත්තාම ලෝක ජනගහණනේ 39.%ක් අධි බර සහිත පුද්ගලයින් වන අතර එයින් 13%ක් තරබාරුයි.”

මෙරට තුළ ද මෙම තත්ත්වය අහිතකර ලෙස දක්නට ලැබෙන බව වෛද්‍ය ශාන්ති ගුණවර්ධන මහත්මිය පවසන්නීය.