චීනයේ ෂිංජියෑන් ගැන අමෙරිකාව අවධානයෙන්

චීනයේ ෂිංජියෑන් පළාතේ සංචාරයේ යෙදීම සම්බන්ධයෙන් පනවා ඇති අවදානම් මට්ටම ඉහළම අගය දක්වා තීව්‍ර කිරීමට අමෙරිකානු නීති සම්පාදකයින්ගේ ද්වි පාර්ශ්වීය කණ්ඩායමක් රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවට බලපෑම එල්ල කර ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

ඒ එම පළාතේදී මනුෂ්‍යත්වයට එරෙහිව සිදුවන අපරාධ සහ චීන රජය කලාපයේ සංචාරක ව්‍යාපාරය ප්‍රවර්ධනය කිරීම හේතුවෙනි.

විදෙස් මාධ්‍ය පෙන්වා දෙන්නේ අමෙරිකානු රාජ්‍ය ලේකම් වෙත ලිපියක් යොමු කරමින් අමෙරිකානු පුරවැසියන් වෙත එම අවදානම පිළිබඳව අනතුරු අඟවන ලෙස ඉල්ලා ඇති බවය.

චීනයේ ෂිංජියෑන් මනුෂ්‍යත්වයට එරෙහිව සිදුවන සිදුවීම් පිළිබඳව මීට පෙරද චෝදනා එල්ලවූ අතර චීනය ඒවා ප්‍රතික්ෂේප කර තිබුණි.