කැමැත්තෙන් මැරෙන්න අයර්ලන්තයට යන්න

සෞඛ්‍යය තත්ත්වයේ පවතින යම් යම් අක්‍රමිකතා හේතුවෙන් මාස හයක් හෝ අවුරුද්දක් පමණ ජිවන අපේක්ෂාවෙන් පසුවෙන බවට නිර්දේශ ලබන අයට සහනයෙන් මිය යාම සහ ‘අනායාස මරණ‘ නීති හඳුන්වා දීම සඳහා පාර්ලිමේන්තු කමිටුවක් පත්කර නීති සම්පාදනය කිරීමට අයර්ලන්ත රජය නිර්දේශ කරනු ඇත.
ඒ අනුව අයර්ලන්ත පාර්ලිමේන්තුව සහනයෙන් මිය යාම පිළිබඳ කමිටුව අධ්‍යයනය කර අවසන් වාර්තාවක් නිකුත් කරනු ඇති අතර, එය “සුව කළ නොහැකි, ආපසු හැරවිය නොහැකි, දුක් විඳිය නොහැකි පර්යන්ත තත්වයක් ඇති අය සඳහා උපකාරක මරණයකට ඉඩ සලසනු ඇත .

මෙහි කාල සීමාව සාමාන්‍යයෙන් මාස හයක ආයු අපේක්ෂාවක් වුවද ස්නායු විකෘතිතා සඳහා මාස 12ක් නියම කර ඇත.

එසේම ඕනෑම සහායක මරණයක් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙකු විසින් අධීක්ෂණය කරනු ඇති අතර කමිටු වාර්තාවේ හෘද සාක්ෂියට එකඟව ඕනෑම වෛද්‍යවරයෙකුට, හෙදියකට හෝ වෙනත් වෛද්‍ය සේවකයෙකුට එවැනි රාජකාරියකින් වැළකී සිටීමට ඉඩ දෙන වගන්තියක් ද ඇතුළත් කර ඇත.

දැනට, අයර්ලන්තයේ සියදිවි නසා ගැනීම නීත්‍යානුකූල වේ, නමුත් සියදිවි නසා ගැනීමකට සහාය වීම වසර 14ක් දක්වා සිර දඬුවමක් නියම කළ හැකි වරදකි.