Category: පැනයට පිළිතුරු

ගාල්ල රමීෂා මකර ලග්නයෙන් උපන් ඔබේ දරුවා උත්පත්තියෙන්ම බලවත් පිහිටීම් තියෙනවා. ගුරු හංස යෝගයද, සනි 10 වැන්නේද, කේතුගේ බලවත්වීමද තියෙනවා. බුධ අතුරු දශාවද  බුධ 4 වැන්නේ රවිත්