මේෂ ලග්නය

මේෂ ලග්නයෙන් උපන් ඔබගේ ලග්නාධිපති කුජ ග්‍රහයා 12 වැන්නේද, රවි ග්‍රහයා, 11 වැන්නේද, හැසිරෙමින් මේ මස තරමක යහපත් කාලයක් පෙන්වයි. ඉලක්ක කරගත් ආකාරයට වැඩකටයුතු කරගෙන යයි. කා සමගත් මිත්‍රශීලීව සහයෝග මැද වැඩකටයුතු කරගෙන යයි. ධනයෝග හෝ ඒ සමාන හදිසි මුදල් ලැබීම් හෝ ආදායම් මාර්ග පෑදේ. ගේදොර කටයුතුවලදී සංවර්ධන කටයුතු කෙරෙහි අවධානය යොමුව පලදායී වැඩවලට අත ගසයි. සෙම් රෝගවලට ගොදුරුවීමට ඉඩකඩ ඇතිහෙයින් ශරීර සෞඛ්‍ය ගැන අවබෝධයෙන් සිටින්න.